2006

Nov

28

Av Rolf

Med FileMaker kan du skicka epost via ditt vanliga epostprogram, det tror jag alla någon gång försökt. Det är dock inte alla epostprogram som fungerar, på Windows måste epostprogrammet vara MAPI-kompatibelt (t.ex. Outlook och Outlook Express går bra) och på Mac är det OS X Mail eller Entourage som gäller.

Använder du Outlook på Windows får du varningsmeddelande, läs mer hur du kommer runt det här.

Vill du skicka epost till flera epostadresser samtidigt kan du antingen göra ett manus med en loop som går genom samtliga poster och skickar epotmeddelande ett och ett, eller använda en ganska ny funktion i FileMaker som gör detta med automatik. I manussteget Skicka e-post väljer du alternativet ”Flera e-postmeddelanden (ett för varje post i sökresultatet).” så ser FileMaker till att skicka ett meddelande till var och en. Ett tredje alternativ är att se till att alla epostadresserna hamnar i ett textfält med semikolon (;) mellan, kopiera dessa och klistra in i fältet BCC (hemlig kopia) i epostmeddelandet. Epostprogrammet ser då till att skicka ett epostmeddelande till var och en utan att de övriga ser till vilka meddelandet skickats.

Skicka mail i HTML-format har blivit populärt, tyvärr klarar inte FileMaker det så bra. Det finns lösningar, ett exempel som fungerar hyfsat finns att ladda ner här, men bäst är att använda en plugin.

Med plugins kan du använda FileMaker som epostprogram! Både för att skicka och ta emot, både POP3- och IMAP-konton stöds. Det finns några olika på marknaden, t.ex. MondoMail från www.acmetech.com och mail.it från www.dacons.net, som kan skicka hela layouter, ta emot epost med eller utan bilagor och en mängd andra finesser. Vill du bara skicka finns även SMTPit.

Kommentarer

2012-11-21 Tobias

När jag använder mig av skicka epost scriptsteget så står det okänt fel, det fungerade tidigare men har nu börjat visa detta error meddelande, vad kan vara fel?

2012-11-21 Rolf

I manus kan du ta reda på senaste felet med beräkningsfunktionen Get(SenasteFel). Lägg in en dialogruta som visas efter manussteget Skicka epost som visar resultatet av Get(SenasteFel). Då får då en felkod som du kan kontrollera mot FileMakers fel-lista för att förhoppningsvis hitta felet. Du kan förstås också använda Manusavlusaren för att ta reda på felet om du har FileMaker Advanced.

Ta för vana att alltid kontrollera senaste felet efter manussteg som Skicka epost, Importera, Exportera osv. Om det blir fel eller användaren avbryter kan du visa olika meddelanden, avbryta manus etc.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.