2020

Feb

17

Av Rolf

För ett drygt år sedan skrev jag om hur du använder Zapier för att skapa flöden med FileMaker, då för att ta emot ett epostmeddelande och skapa en post i en databas. Det finns fler tjänster som liknar Zapier, en som funnits ett bra tag och har miljontals användare är IFTTT. Den kanske riktar sig mer mot ”vanliga användare” än Zapier, men har en mängd funktioner och tjänster som även företag kan dra nytta av och som självklart kan integreras med FileMaker på olika sätt. IFTTT finns i molnet och är gratis att använda.

Tumregeln är att om det finns något som heter ”Webhooks” så går det att skicka information till FileMaker. Det använde jag i Zapier, och det går att använda även med IFTTT.

För flera år sedan när appen IFTTT kom till iPhone (appen finns för Android också!) gjorde jag ett test med s.k. geo-staket, mest för att se hur det fungerade. Det körs fortfarande flera gånger om dagen 🙂

För att göra ett flöde behöver du ett konto hos IFTTT där du väljer vilka tjänster du önskar använda. I förekommande fall behöver du ge IFTTT tillgång till din information. Jag valde tjänsterna Location och Webhooks för mitt geo-staket-test. Tjänsten Location ger IFTTT-appen som du installerar på din mobil tillgång till din plats och med Webhooks kommunicerar du med FileMaker Server. Observera att FileMaker Server måste finnas i molnet och i det här fallet ha webbpublicering med XML påslaget (som finns i version 6 och senare!). I FileMaker Server 17 och senare är inte XML påslaget från början, läs här vilka steg du behöver göra för att slå på det.

Om du har databasen på FileMaker Cloud finns endast FileMaker Data API att tillgå, det går såklart också att använda tillsammans med IFTTT med lite finurlighet. Jag återkommer till det i ett blogginlägg längre fram. 

Sedan gör du applets i IFTTT, jag gjorde en applet som använder geo-staket (som heter geofence på engelska). Jag ritade ett ”staket” ca 100 m runt vårt kontor i Lund och när jag kommer innanför ”staketet” med mobilen utförs en Webhook, egentligen ett http-anrop till vår FileMaker Server som uppdaterar en post i en tabell med värdet ”1”. Det betyder att jag är på kontoret! Eller i alla fall nära.

Eftersom mina kolleger ofta är på kontoret före mig varje morgon och arbetar i vårt affärssystem i FileMaker(!) får de direkt reda på att jag är på väg uppför trapporna. De första dagarna öppnade de dörren när jag kom! Bästa!

Så här ser det ut i IFTTT när du skapar en applet, som du gör på deras webbssajt www.ifttt.com.

Det http-anrop som görs är ganska enkelt. Det är ett fält i en post i en tabell som uppdateras med värdet 1. Det behövs ett konto i FileMaker-databasen som skickas med http-anropet. Jag har ställt in kontot med minimal behörighet, det har endast behörighet att ansluta med XML (fmxml) och får bara ändra poster i en enda tabell.

Anropet ser ut så här:

http://KONTO:LÖSENORD@SERVERADRESS/fmi/xml/fmresultset.xml?
-db=DATABASNAMN&-lay=LAYOUTNAMN&-recid=1&Info=1&-edit

Byt ut KONTO mot ditt kontonamn, LÖSENORD mot lösenordet för kontot, SERVERADRESS till adressen till din server, DATABASNAMN till namnet på din databas och LAYOUTNAMN till den layout som visar tabellen med, i det här fallet, fältet Info. Parametern ”-recid” är postnumret för den post som ska ändras och ”-edit” är kommandot som gör att posten uppdateras.

Klistra in hela URL:en i IFTTT:S webhook och ange metod GET, enligt bilden nedan.

Sen är det bara att spara din applet och prova! Gå ut ur ”staketet” (glöm inte ta med dig mobilen) och in igen, FileMaker uppdateras!

Fungerar det bra då? Frånsett att ingen öppnar dörren för mig när jag kommer till kontoret längre så fungerar det varje gång med någon sekunders fördröjning. Appen i mobilen behöver ha tillgång till GPS, i början tog det en del batteri men på senare år med nya mobilversioner påverkas batteritiden i princip inte alls.

Det behövs också en applet som talar om att jag lämnar kontoret, den ser likadan ut. Skillnaden är att fältet Info får värdet 0 istället och då släcks texten i vårt affärssystem.

Att integrera IFTTT med FileMaker på olika sätt har visat sig användbart även för flera av våra kunder. Det är dessutom roligt!

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.