2008

Sep

09

Av Rolf

Ingen har väl undgått att Apples iPhone nu kommit till Sverige? Till iPhone kan du göra s.k. ”web apps”, som egentligen är web-tillämpningar som körs i en web-läsare. iPhones web-läsare ”förstår” några fler kommandon än en normal web-läsare, t.ex. olika touch-kommandon, annars är det egentligen samma program. 
På samma sätt som det går att använda FileMaker som databas till en vanlig web-tillämpning, går det använda FileMaker som databas i en ”web app” till iPhone. Du skriver web-tillämpningen i ett script-språk, t.ex. ASP.NET, Lasso eller PHP. Vi har själva gjort några tillämpningar med Lasso som script-språk.

Det finns en tjänst på internet där du kan göra en egen ”web app” med information från FileMaker på några minuter. Jag testade tjänsten och laddade upp ca 25% av den svenska postnummerkatalogen och fick en sökbar ”web app” färdig att köra. Tjänsten finns hos Majestic, där du laddar upp en XML-fil som du exporterar från FileMaker. Min postnummer-databas kan du se här fram till den 30 september 2008:
http://filemaker.03enterprise.com/iphone/index.php?p=vfaljasx.

Självklart kan du använda tillämpningen i en vanlig web-läsare, men också i en iPhone.

Vill du ha hela databasen med dig och slippa vara uppkopplad mot en web-server hela tiden ska du titta närmare påFMTouch från FMWebSchool. Med FMTouch synkas databasen mot din lokala och har en mängd inbyggda funktioner. FMTouch är en ”riktig” tillämpning som du köper via Apple App Store.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.