2020

Sep

30

Av Rolf

Claris släpper numera löpande nya versioner, igår kom FileMaker Pro 19.1.2. Den stora nyheten är Tillägg, eller Addons som det heter på engelska, som du i layoutläget drar och släpper till en layout. När du släpper skapas automatiskt de layouter, tabeller och script som behövs för att tillägget ska fungera. Snyggt och smidigt!

Tillägg

Tilläggen visas i den vänstra delen av fönstret i layoutläget. Du lägger till ett tillägg genom att klicka på plus-tecknet längst ner till vänster. Till en början finns det 9 st tillägg som Claris utvecklat.

 

Markerar du ett tillägg visas mer information samt en bild av tillägget till höger. Klicka på Välj för att lägga till tillägget i din FileMaker-databas.

Tillägget hamnar i layoutfönstrets vänstra del, där drar du tillägget till en lämplig layout. Du kan använda samma tillägg flera gånger, på samma layout eller på olika layouter. När du går till bearbetningsläget kan du direkt börja använda tillägget.

En kalender kan t.ex. se ut så här:

Kalendern visas i en web viewer och är utvecklad med Javascript, något som du inte behöver kunna för att använda tilläggen. Vissa inställningar finns för respektive tillägg, klicka på kugghjulet upptill till höger. För kalendern finns det några flikar med olika inställningar (även dessa visas i en web viewer). Där kan du t.ex. koppla kalendern till dina egna tabeller.

Du lägger till händelser genom att klicka på aktuell dag, kan flytta runt händelser, ändra dess längd osv med hjälp av muspekaren. Dubbelklickar du på en händelse visas mer information som du kan ändra:

Denna information visas i ett kortfönster, alltså en ”vanlig” FileMaker-layout.

Bli inte förskräckt om du tittar i layout-menyn eller i Script-fönstret, tillägget lägger automatiskt till flera layouter och script. Även tabeller. Du ska inte radera eller byta namn på något.

Nio olika tillägg följer med bl.a. fotogalleri, diagram, kanban-diagram, tidslinje och timer. Fler tillägg kommer, både från Claris och från andra utvecklare.

Alla tilläggen ser väldigt fina ut och fungerar både på Mac och Windows, och i WebDirect. Tänk dock på att de inte fungerar likadant som FileMaker brukar göra, en kalender du t.ex. tittar på kan vara ändrad av någon annan utan att du ser det.

Nya funktioner för språkinställningar

Get ( SystemetsSpråkelement )

Returnerar ett JSON-objekt med information om klientsystemets språkinställning.

Get ( FilensSpråkelement )

Returnerar ett JSON-objekt med information om den aktuella filens språkinställning.

Språkinställningar är t.ex. datum- och tidsformat.

Snabbare sortering

I flera fall görs numera sortering på FileMaker Server, innan resultatet skickas (färdigsorterat) till FileMaker-klienten. Det går snabbare att sortera på servern än på klienten.

Snabbstart

Använder du Mac har du möjlighet att se en förhandsversion av en helt ny snabbstartsfunktion. Med dra-släpp skapar du elegant snygga layouter enligt givna mallar samtidigt med fält och tabeller. När du har gjort layouterna klara, sparas de som ”vanliga” FileMaker-layouter och kan justeras. Det går inte att komma tillbaka till snabbstartsfunktionen när du lämnat den.

 

Hur får jag nya versionen?

Väl kommandot Sök efter uppdateringar i menyn Hjälp i ditt FileMaker Pro 19-program, eller ladda ner här:

https://www.claris.com/sv/resources/downloads/

Du behöver en ”giltig” FileMaker-licens, som du precis köpt eller om du har underhålls- eller hyresavtal. För enstaka licenser gäller att uppdateringar är kostnadsfria inom 12 månader från inköpsdatum.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.