2007

Jul

11

Av Rolf

Alla spekulationer om en ny FileMaker-version kan avslutas, FileMaker Inc. presenterade igår (mitt i de svenska semestertiderna) version 9.0 som också är leveransklar! En svensk version låter vänta på sig några veckor och är planerad till 2 augusti. Jag har haft förmånen att provköra den nya versionen under det senaste halvåret, rent spontant betyder den nya SQL-integrationen ett stort lyft för FileMaker inom helt nya användargrupper. 

Vad är nytt i version 9.0?
Jag har rangordnat nyheterna i den ordning som vi tycker är viktigast/bäst:

1. Koppling till SQL-databaser. Helt klart den största nyheten i FileMaker på många år, helt i klass med införandet av relationer i 3.0 och en databasfil i version 7.0. Du gör helt enkelt en referens till en SQL-tabell på samma sätt som du refererar till ett annat FileMaker-register. SQL-tabellen dyker upp i relationsdiagrammet och du kan göra relationer till denna precis som om den vore en intern FileMaker-tabell. Det går t.o.m. att lägga till beräkningsfält till de externa SQL-tabellerna som beräknas för respektive post. Helt klart det coolaste jag sett i FileMaker på flera år!

Detta har tidigare kunnat göras i t.ex. Microsoft Access, dock endast för Windows och i en enklare form. Kallas för länkade tabeller.

FileMaker använder ODBC för att koppla till SQL-databaser, det är en gammal beprövad teknik och möjligen lite på utgående(?). De databaser som stöds är SQL Server, Oracle och MySQL. En inte oväntad trio som tillsammans lär ha nästan all databasmarknad. På Windows-sidan finns inbyggda drivrutiner för ODBC, eller så finns det möjlighet att ladda ner dessa från respektive leverantör. På Mac-sidan är det tyvärr inte lika väl förspänt, men det finns.

Kopplingen till SQL-databaser betyder att FileMaker nu kan hitta helt nya grupper av användare, t.ex. bland de som använder Excel för att hämta och bearbeta data från affärssystem (och det är många!), för administration och generering av rapporter från större SQL-baserade system m.fl. Inte minst blir det en betydligt enklare överföring av data mellan FileMaker och SQL-databaser, något som vi på Mallverkstan direkt kommer att dra nytta av då många av våra lösningar består av en mix av FileMaker- och SQL-databaser.

2. FileMaker Server Det lär inte ha gjorts någon förändring vad gäller prestanda, det ska vara samma som i version 8. Den stora nyheten är det nya administrationssverktyget. Det går nu att ladda upp nya databaser direkt via administrationsverktyget, du behöver inte längre tillgång till filsystemet på servern där databasera finns. Det går också att köra ScriptMaker-manus direkt i servern. Dessa kan schemaläggas och utföra operationer varje minut/dag/vecka eller vad som nu är lämpligt. Servern har också möjlighet att skicka e-postmeddelande vid alla möjliga tillfällen, t.ex. vid fel eller liknande.

3. PHP i FileMaker Server Tidigare har Instant Web Publishing (IWP) varit det billigaste och enklaste sättet att publicera FileMaker-databaser på webben, dock behövs Advanced Server för IWP. I version 9.0 är programspråket PHP och en web-server inbyggd. Tillsammans med PHP Site Assistans (en slags hjälpprogram för att skapa web-sajter, egentligen en avdammad kopia av Custom Web Publishing Assistans) går det lätt att skapa enkla web-sajter som du sedan kan förändra och bygga ut med PHP-kod. Att PHP är ett av de största och mest beprövade programspråken för webben gör inte saken sämre, det finns massor av tillämpningar/kodexempel m.m. gjorda i PHP. Det har alltså aldrig varit billigare att koppla FileMaker-databaser till webben. För IWP och XML-åtkomst behövs fortfarande Advanced Server.

4. Förbättringar för utvecklaren. Gruppering av manus, flera manus öppna samtidigt, förbättrade debug-möjligheter och förbättrad hantering av flikar är några av ändringarna för utvecklaren.

5. Förbättringar för användaren.
– Fält kan utformas beroende på innehåll, t.ex. fält med värde mindre än 100 visas med rött, värde större än 1000 med grönt. Detta fungerar även i tabelläge!
– Storleksförändring av fält när användaren gör fönstret större/mindre. Även antalet rader i portaler påverkas!
– Slå ihop PDF-dokument. Detta är egentligen en liten joker! Det är inte så många program som klarar just detta. Detta kan användas t.ex. för att skapa rapporter från olika tabeller/layouter som sedan slås ihop till ett PDF-dokument. Ofta hämtas sammanställningar från olika ställen, att ha möjlighet att slå ihop dem är helt kanon!
– Stavningskontroll på fältnivå, flera ångra-steg inom ett fält m.m. är mindre justeringar.

Slutsats: Om du har behov att koppla ihop dina FileMaker-databaser med SQL-databaser, behöver en enklare hantering av FileMaker Server eller vill dela dina data med andra, t.ex. via webben (PHP) eller som hopslagna PDF-dokument, är en uppgradering definitivt att rekommendera.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.