2007

Feb

15

Av Rolf

Det finns alltid rykten om nya versioner av alla program, och de slår alltid in eftersom det förr eller senare kommer en ny version. Just nu går rykten om en ny FileMaker-version, inte helt orimligt? FileMaker brukar släppa ny version på hösten och, vem vet?, det kanske är dags i år igen. 

www.thinksecret.com brukar ha rätt uppgifter. Om det är så denna gång riktar FileMaker bl.a. in sig på Access-användarna. En styrka med Access har alltid varit att kunna länka in externa (SQL-)tabeller med t.ex. ODBC för att använda information från dessa i layouter eller i relationer. ThinkSecret påstår att FileMaker Pro 9 kommer att ha samma möjlighet vilket betyder stora möjligheter: tänk att kunna koppla ihop SQL-tabeller med FileMaker-tabeller med aktuella data. Ingen mer import och export till externa tabeller!

Det påstås komma fler nyheter som att ändra storlek på objekt med manus, ny debugger m.m. Läs mer själv påwww.thinksecret.com.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.