2006

Dec

06

Av Rolf

Windows Vista började levereras i USA den 30 november. Inga FileMaker-produkter är certifierade för Vista och det finns kända fel. Enligt FileMaker Inc. går det att använda/ändra i databaser på Vista, men inte att göra nya eller ändra i befintlig databasstruktur. FileMaker Server 8 kan inte installeras eller köras under Vista.

FileMaker Pro 8.5 kan inte importera Excel 2007-dokument.

Uppdateringar är att vänta.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.