2007

Feb

09

Av Rolf

De flesta har antagligen konverterat sina gamla FileMaker Pro 5/6-register till en nyare FileMaker-version. Om du tycker att det går långsamt att öppna databaserna efter konverteringen, ska du kontrollera filreferenserna. Om du arbetat med registret under en lång period och skapat nya relationer till andra register allteftersom har FileMaker lagt till filreferenser. Det kan vara kul att se vad den gamla hårddisken kallades, eller vilka servrar registret funnits på, men förödande för hastigheten i nyare versioner.

FileMaker Pro 7 och senare går genom alla filreferenser för varje register och försöker öppna databaserna i ordning. Om databasen inte finns på den gamla hårddisken längre försöker programmet öppna nästa filreferens osv.

Det räcker att ha en filreferens för varje relation, rensa bort de andra. Använd relativ filreferens, det vanligast är ju att alla databaserna finns i samma mapp. Du ändrar filreferenser med kommandot Arkiv->Definiera->Filreferenser. En typisk relativ filreferens kan se ut så här:

file:Databas.fp7

Om det finns fler än 1 rad för en filreferens, radera de övriga och låt bara en finnas kvar. Du ska se att det gör skillnad när du öppnar databaserna igen!

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.