2015

Oct

06

Av Rolf

FMbutiken_symbolVill du ha en skräddarsydd app för dig och ditt företag på din iPhone eller iPad är FileMaker Go det självklara valet. Skillnaden mot en ”normal” app är att alla användare först behöver FileMaker Go och sedan din app. Och appen finns inte på AppStore.

En app i FileMaker Go för iPhone och/eller iPad kan bli mycket lik en ”normal” app och det kan vara svårt att se skillnad, både på utseende när du använder appen och hur du startar den. Det går att göra symbol på hemskärmen så att du startar FileMaker Go-appen på samma sätt som en ”normal” app. Vi har tidigare gjort några exempel på FileMaker Go-appar (bl.a valutakurserbefolkning, Sverige-karta och poängtavla). Denna gång kan du ladda ner en app speciellt för dig som arbetar med FileMaker som vi kallar FMbutiken.

FMbutiken_bilder

I FMbutiken ser du aktuella nyheter om FileMaker, lösningar gjorda med FileMaker, tips och tricks (länkad till denna sajt förstås:) ) och inte minst kan du räkna på vad FileMaker-licenser kostar för dig och ditt företag.

FMbutiken är en lokal databas som du installerar i FileMaker Go 14 på din iPhone. Varje gång du öppnar databasen FMbutiken uppdateras informationen i databasen. Det gör att du hela tiden har den senaste informationen med dig.

Uppdateringen fungerar som i en ”normal” app, dvs. FileMaker Go hämtar uppdaterad information från en web service. Vi har gjort en web service i PHP (en enkel form av webbsida) som läser information direkt från en FileMaker-databas som finns på vår FileMaker Server. För att inte FileMaker Go ska hämta all information varenda gång sparas tidpunkten för uppdateringen, nästa gång du öppnar hämtas endast ändringar (ändrade poster, nya poster eller raderade poster) från senaste uppdateringen. Hämtningen sker med manussteget Infoga från URL och förutsätter att du är uppkopplad mot internet. Om du inte är uppkopplad mot internet sker ingen uppdatering, ett nytt försök görs nästa gång.

Databasen på servern är en lite modifierad variant av vår standardtillämpning Produktkatalogen i FileMaker. Det kunde också varit en helt annan databas, utvecklad i SQL eller motsvarande. Det finns inget krav att informationen i en FileMaker Go-app som denna måste komma från FileMaker.

FileMaker Go-appen FMbutiken kopplar inte upp sig mot någon FileMaker Server, det behövs inga speciella anslutningar på servern.

Du kan använda samma teknik för att uppdatera valutakurser, dagens försäljningssiffror, eller vad du nu har behov av i en egen, skärddarsydd FileMaker Go-app.

Det går inte att lägga in FileMaker Go-appar i AppStore (än?), däremot finns FileMaker Go 14 att hämta gratis från AppStore. FileMaker Go-appen FMbutiken hämtar du här (också gratis), välj att öppna den i FileMaker Go 14. Hämta FMbutiken med din iPhone direkt.

 

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.