2011

Aug

04

Av Rolf

Jag har tidigare skrivit om att man kan utföra ett manus när man byter mellan flikar i FileMaker. Ibland behöver man gå till en viss flik med ett manus, som t.ex. startas med en knapptryckning. Det är vanligt t.ex. när man navigerar mellan flera layouter och vill komma tillbaka till den flik som var aktiv när man lämnade layouten förra gången. 

Det viktiga är att du namnger flikarna. Det gör du genom att markera fliken i layoutläget och ange ett namn i Granskaren. Läs hur du gör här.

Du kan sedan göra ett manus som går till t.ex. fliken med namn ”flik3”. Det manuset består av endast en rad och ser ut så här:

Gå till objekt [Objektnamn: "flik3"]

Istället för att namnge flikarna (vilket dock är enklast) kan du också gå till ett fält som finns i den flik du vill visa. Då använder du manussteget Gå till fält.

Exempeldatabas kan du ladda ner här: Flikar.fp7 (72,00 kb)

Det är samma exempeldatabas som till tidigare artikel, fast utökad med manus för att gå till respektive flik.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.