2013

Nov

22

Av Rolf

Många är de som använt globala fält för att lagra information som ska vara åtkomligt från alla tabeller i en databas eller vill spara information, t.ex. senaste fakturanummer, till nästa gång databasen öppnas och upptäcker när databasen flyttas till en FileMaker Server att fälten inte behåller sina värden.

Ett globalt fält i FileMaker definieras på vanligt sätt och kan vara t.ex. Numeriskt, Text eller Datum. När fältet är definierat klickar du på knappen Tillval och sätter kryss i rutan Använd global lagring (ett värde för alla poster) som finns i fliken Lagring i dialogrutan för Tillval. Ett globalt fält kan nås från alla tabeller, både läsas och skrivas, utan att det behövs någon speciell relation till fältet. Det är väldigt smidigt, så länge databasen inte finns på en FileMaker Server.

Global1

Om databasen flyttas till en server och öppnas med FileMaker Server innehåller de globala fälten de värden som fanns när den användes lokalt senaste gången. De användare som ansluter till FileMaker Server och öppnar databasen kan se de ursprungliga värdena och kan ändra dem, men de kommer aldrig att sparas. När databasen öppnas nästa gång är värdena de samma som när databasen användes lokalt senaste gången. Detsamma gäller om databasen delas ut av t.ex. FileMaker Pro.

Behöver du spara värden som används av flera tabeller och/eller behöver sparas till nästa gång du startar samma databas måste de sparas som ”vanliga” fält i en tabell. I princip i alla våra lösningar har vi en inställningstabell som oftast bara innehåller en post. I denna post sparas t.ex. senast använda fakturanummer, inställningar för epost, inställningar för hur tillämpningen ska bete sig i vissa situationer m.m. I och med att värdena sparas i vanliga fält (inte globala fält) kan de uppdateras och sparas av alla användare samt det viktigaste, värdena behålls till nästa gång databasen öppnas!

För att komma åt inställningstabellen behövs dock relationer (det går med manus också, men relation är enklare). Varje annan tabell som behöver värden från inställningstabellen behöver en relation till den. Du gör en sådan relation med X mellan t.ex. id-numren i respektive tabell (eller vilket annat fält som helst som alltid har värde). X betyder att relationen alltid är giltig och alltid kan användas, enda förutsättningen är att det finns minst 1 post i vardera tabellen.

 

Global2

 

I relationsdiagrammet visas det så här.

Global3

Fälten (i första posten) i tabellen Inställningar kan sedan användas på layouter som visar tabellen Kunder, i manus med t.ex. Tilldela fält etc.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.