2009

Oct

15

Av Rolf

Backup är viktigt! Självklart kör du backup på dina datafiler och har du FileMaker Server sparar du säkert flera versioner med automatik.

Det man kanske inte tänker på i första taget är att det finns annat man måste ha backup på. Inte minst om du har FileMaker Server 9 installerat på en Windows 2003 Server och avinstallerar det för att uppgradera till version 10. 

Vi, och flera andra, har upptäckt samma sak några gånger och fått bita i ett mer eller mindre ”surt äpple”. När man avinstallerar FileMaker Server 9, vilket man måste för att kunna installera FileMaker Server 10, tas helt sonika alla webbsajter du lagt upp i IIS också bort oavsett om de använder FileMaker eller inte. IIS står för Internet Information Server och det är det som oftast används som webbserver med Windows 2003 Server.

Alla webbsajter tas inte bort, egentligen är det bara de webbsajter som skapats efter det att FileMaker Server 9 installerades. Men det är ju tillräckligt många.

Lösningen heter, som alltid i sådana här sammanhang, backup! Det finns ett inbyggt kommando för att ta backup på alla inställningar för alla webbsajter som heter ”iisback”.

Med kommandot ”iisback /backup /b WebsiteBackup” tar du backup på alla inställningar. Bäst är att schemalägga det och köra backupen t.ex. varje dag. Om du inte gör det så ska du i alla fall köra det innan du avinstallerar FileMaker Server 9 och har definierat webbsajter i IIS.

För att återställa IIS kör du kommandot ”iisback /restore /b WebsiteBackup /v 1”, där ”1” står för den version av backup-filer du vill återställa. Ändra ”1” till den version du har, du ser det på sista siffran i filtypen för backup-filen.

Behöver du köra återställningen gör du det efter det att du avinstallerat FileMaker Server 9, men före det att du installerar FileMaker Server 10. Så kan du sova lugnt!

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.