2019

Feb

24

Av Rolf

En av många design-innovationer under senare är en s.k. hamburgarmeny. Den är inte ätbar! Och har egentligen inget med varken hamburgare eller pommes att göra. Det är en meny för att välja olika val, den kallas hamburgarmeny för att symbolen är tre vertikala streck. Klickar du på en sådan fälls en meny eller sida ut där du får välja på val i en meny. De tre strecken symboliserar de båda brödhalvorna och fyllningen i mitten.

Tack vare den relativt nya fönstertypen Kort är det enkelt att göra hamburgarmenyer i FileMaker. Principen är enkel: Ett klick på symbolen öppnar ett nytt fönster, ett kortfönster, som placeras t.ex. längst till vänster i huvudfönstret. Användaren klickar på något val, kortfönstret stängs och en ny layout visas.

Fördelen med en hamburgarmeny är att innehållet, dvs. vilka menyval som ska finnas, görs i en egen layout. Om du senare vill ändra, eller lägga till något menyval, behöver du bara ändra på ett ställe: i layouten som visas i kort-fönstret.

Du behöver en layout att visa i kortfönstret, i exemplet kallar jag den Meny. På layouten ritar du så många knappar som du behöver, t.ex. en knapp för varje layout i din tillämpning. Jag använder verktyget Knapprad för att enkelt kunna utforma alla knapparna på en och samma gång. Kortfönstret känner av storleken på din layout, både i höjd- och sidledd. Se till att layouten är så ”smal” som möjligt. Bredden avgörs av layoutdelens bredd, dvs. den grå ytan till höger om räknas inte.

På meny-layouten gör jag också en knapp för att stänga fönstret (krysset upptill till vänster), det händer kanske att användaren ångrar sig och inte vill gå till någon annan layout. Stäng-knappen är en FileMaker-knapp med ikon och genomskinlig bakgrund. Jag har valt att använda vit bakgrundsfärg på meny-layouten för at få en större kontrast mot övriga layouter. Du väljer själv hur menyer och layouter ska se ut i din lösning.

Du behöver ett manus för att öppna hamburgarmenyn. Det består av ett enda manussteg: Nytt fönster. Välj fönstertypen Kort, välj den layout för menyn som du just gjort och ange 0 som avstånd till vänster så att menyn hamnar i vänsterkant på fönstret. Ange även 0 som avstånd från fönstrets ovankant, det gör att kort-fönstret placeras i övre vänstra hörnet ovanpå det aktuella fönstret. Jag vill att meny-layouten ska fylla ut hela fönstrets höjd och anger beräkningen Get ( FönsterinnehållHöjd ) för fönstrets höjd. Kort-fönstrets bredd hämtas från layoutens bredd.

På varje layout där du vill kunna öppna hamburgarmenyn placerar du en knapp, gör gärna en hamburgarikon på den :). Se till att knappen startar manuset för att öppna hamburgarmenyn som du just gjorde innan du kopierar den och klistrar in den på varje layout. Placera knappen i övre vänstra hörnet. För att få effekten att knappen byter till stäng-knappen för menyn, se till att placera knapparna på samma position i respektive layout.

Till sist behöver du ange ett manus för respektive knapp i hamburgarmenyn. I exemplet har jag gjort ett manus som först stänger aktuellt fönster ( det är alltså kortfönstret som är aktuellt fönster när menyn visas) och sedan går till layouten som anges som manusparameter. På sä sätt behöver jag bara göra ett manus för att gå till de olika layouterna.

För varje menyval i layouten meny anger du att manuset ska köras med layoutnamnet som parameter.

Nu när det äntligen har blivit enkelt att göra hamburgarmenyer i FileMaker är det många som ifrågasätter om de är effektiva och användarvänliga. Hamburgarmenyerna väljs då bort till förmån för flikar eller direkt synliga knappar, vilket egentligen är i linje med de modeller jag själv lärde mig från Ben Shneidermans böcker i datorålderns begynnelse.

Ladda ner exempeldokument: Hamburgarmeny.fmp12

 

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.