2006

Oct

19

Av Rolf

Den största nyheten i FileMaker Pro 8.5 är att du kan visa en web-sida på valfri FileMaker-layout, samt att du kan få innehållet på web-sidan att ändras beroende på vilken post du står på, dvs. när du bläddrar i registret uppdateras web-sidan. Om du t.ex. bläddrar mellan olika företag (med adressinformation) kan du automatiskt visa kartan med dess placering. Detta kan du t.ex. göra genom Eniro, hitta.se eller andra.

Det har gått att göra exakt samma sak med tidigare FileMaker-versioner, enda skillnaden har varit att användaren varit tvungen att klicka på en knapp (eller på annat sätt köra ett manus) som visade kartan, eller annan valfri web-sida, i ett eget fönster i web-läsaren. Numera kan web-sidan visas direkt i FileMaker och utan att klicka på någon knapp. 

I layoutläget finns ett nytt verktyg som du ritar upp den yta där web-sidan ska visas. Du får sedan möjlighet att ange någon av de fördefinierade tjänsterna (och ja, du kan lägga in egna ”mallar” i listan, kanske återkommer till det i en senare artikel) eller skriva en egen web-adress. Web-adressen kan också vara sammansatt av flera fält i en beräkning. Denna beräkning gör att det kan visas olika web-sidor beroende på vilken post du för tillfället visar.

Om du vill visa en karta kan du använda hitta.se. Ange följande web-adress:

"http://www.hitta.se/ExternalSearch/default.aspx?
TextBoxWho=Mallverkstan&TextBoxWhere=Lund"

Gå till bearbetningsläget och om du är uppkopplad mot internet ser du kartan till Mallverkstans kontor i Lund om en liten stund. För att göra web-sidan dynamisk och olika för varje post byter du ut web-adressen till:

"http://www.hitta.se/ExternalSearch/default.aspx?
TextBoxWho=" & vem & "&TextBoxWhere=" & var

där ”vem” och ”var” är 2 fält du tidigare definierat i registret. Skriv in olika värden i dessa fält i respektive post och bläddra sedan mellan posterna så ser du att kartan ändras allteftersom.

Obs! Denna funktion finns endast i FileMaker Pro 8.5 (eller senare?).

Kommentarer

2009-04-15 P-A Strand

Funkar inte hela vägen för mig vare sig på hitta.se eller på eniros karttjänst. FILEMAKER skriver in konstiga tecken för å,ä och ö.
Har Du någon lösning på det? Kör Mac 10.4.8 med Safari som läsare(har även prövat med "alla" andra förekommande webläsare.

2009-04-15 Rolf

FileMaker omvandlar alla tecken till Unicode (UTF-8), så även de URL:er som används till Web Viewern. T.ex. konverteras alla å, ä och ö till dess Unicode-motsvarighet. Detta gör att söksträngen till t.ex. hitta.se inte blir korrekt. Så länge inte t.ex. hitta.se kan hantera Unicode i URL eller FileMaker kan konvertera URL till annan teckenkodning kommer det tyvärr inte att fungera med svenska tecken. Vad jag förstår är FileMaker Inc. medvetna om problemet (Knowledge Base #6051). Lösningen kanske är att söka efter telefonnummer istället?

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.