2010

Sep

26

Av Rolf

För fyra år sedan visade jag hur man kan importera valresultat i XML-format i FileMaker. Nu är det mer aktuellt än tidigare, du kanske vill kontrollera resultatet i just din valkrets eller göra ett snyggt diagram med FileMakers diagramfunktion (som inte fanns för fyra år sedan). 

Valresultaten, förvisso endast preliminära sådana än så länge, kan laddas ner från www.val.se i XML-format. De är i samma format som för fyra år sedan och samma XSLT (som sedan tidigare finns på www.mallverkstan.se/valresultat.xslt) kan användas för att importera XML-filerna i FileMaker.

val1

Välj att importera från en XML-datakälla, ange XML-fil att importera och XSLT-filen för att omvandla XML-filen till FileMaker-format. Klicka sedan på Fortsätt och importera till en ny, eller befintlig tabell, i FileMaker.

val2

När väl valresultaten finns i FileMaker kan du analysera, simulera (vad hade hänt om…?) och göra diagram på olika sätt.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.