2010

Jan

09

Av Rolf

Jag har tidigare skrivit om hur du kan logga in med en länk direkt i en databas som är publicerad med FileMakers inbyggda Instant Web Publishing. Det går att logga in med ett eget inloggningsformulär också. Det är inte alltid man vill att användaren ska komma till FileMakers inbyggda inloggningsdialog.

Du kan ändra på utseendet på FileMakers standard-inloggning. Den finns i en fil som heter iwpauth.html i FileMaker Servers programmapp. Nackdelen är att alla databaser på samma server får samma utseende.

Genom att kombinera länken med ett eget formulär kan du få valfritt utseende på inloggningssidan för respektive databas.

Ett enkelt formulär för inloggning kan se ut så här:

<html>
<body>
<form id="form-elt" action="http://värdnamn/fmi/iwp/cgi" method="get">
<input type="hidden" name="dbpath" value="/fmi/iwp/cgi?-db=Databasnamn&-startsession">
<input type="hidden" name="acct" value="account" />
<input type="hidden" name="-authdb">
Namn: <input name="name" value="" /><br />
Lösenord: <input name="password" type="password" value="" /><br />
<input name="login" value="Login" type="submit" />
</form>
</body>
</html>

Formuläret bygger upp samma länk som jag beskrev tidigare, men låter användaren ange användarnamn och lösenord i formuläret. (Byt ut värdnamn mot adressen till FileMaker Advanced Server och Databasnamn mot namnet på din databas.)

Formuläret placerar du i en HTML-sida på valfri server.

Nackdelen är att om användaren anger fel användarnamn och lösenord visas FileMakers inbyggda inloggningssida i alla fall.

Ett annat sätt att göra en egen inloggningssida är att tillåta gästinloggning och låta alla användare komma till en första layout i FileMaker-databasen där användarnamn och lösenord anges. När användaren klickar på ”logga in”-knappen startas ett FileMaker-manus som gör en ”re-login” (manussteget Logga in igen) i databasen med det användarnamn/lösenord som användaren angett och byter på så sätt behörighet från gästinloggning till ”normal” inloggning. Nackdelen med denna funktion är att lösenordet måste skrivas in i klartext. Fördelen är att du slipper extra HTML-sidor och allt finns i en och samma databas.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.