2007

Jun

08

Av Rolf

FileMakers inbyggda Instant Web Publishing används mer och mer. Vill man ha en publik sajt är gästinloggning det enda möjliga. För att det ska fungera får du inte fler konton än gästkontot definierat i databasen. Det går att komma runt med t.ex. en speciell ”web-databas” som innehåller layouter endast avsedda för webben, men som hämtar information från en annan databas.

Men det går att göra en länk (eller knapp i formulär) som öppnar databasen med gästkonto även om det finns andra konton definierade i samma databas. Jag har en exempeldatabas på vår FileMaker Server som du kan öppna med denna länk. Du kommer in som gäst i databasen. 

Länken ser ut så här:

http://värdnamn/fmi/iwp/cgi?dbpath=%2Ffmi%2Fiwp%2Fcgi%3F-db%3DIWP_Guest
%26-startsession&acct=guest&login=Login&-authdb

Byt ut ”värdnamn” mot din server-adress. Efter dbpath anger du adressen ”/fmi/iwp/cgi?-db=IWP_Guest&-startsession&acct=guest&login=Login&-authdb”. I parametern -db skriver du databasens namn (i exemplet IWP_Guest), nästa parameter betyder att du vill starta en ny session, acct=guest betyder att du vill logga in med gästkonto samt de avslutande parametrarna att login och kontroll ska göras. Strängen måste kodas t.ex. ”/” skrivs som ”%2F” osv., se exemplet ovan.

Vill du logga in med annat konto byter du parametern ”acct=guest” till ”acct=account” samt lägger till ”name=Admin&password=hemligt” om kontot är ”Admin” och lösenordet ”hemligt”. Den totala länken blir (du kan inte logga in med denna i exempeldatabasen):

http://värdnamn/fmi/iwp/cgi?dbpath=%2Ffmi%2Fiwp%2Fcgi%3F-db%3DIWP_Guest
%26-startsession&acct=account&name=Admin&password=hemligt&login=Login&-authdb
Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.