2014

Oct

06

Av Rolf

FileMaker finns i flera olika versioner och alla manussteg fungerar inte i alla versioner. Vilket program öppnar databasen? Det är praktiskt att ta reda på det redan när databasen öppnas (i ett startmanus) för att sedan använda manussteget if så att manus kan göra olika saker beroende på version.

Jag har tidigare skrivit om precis detta, men nya versioner av FileMaker har tillkommit sedan dess. I det här exemplet sparar jag programversion i en variabel, en global s.k. $$-variabel, så att den kan användas i alla manus så länge databasen är öppen.

Jag använder manussteget Ange variabel med följande beräkningsfunktion:

$$program =
Let([
   program = Get ( Programversion )
];
Case(
   Position(program;"Pro";1;1) > 0;"Pro"; // Pro eller Advanced
   Position(program;"Runtime";1;1) > 0;"Runtime";
   Position(program;"Web";1;1) > 0;"Web";
   Position(program;"Server";1;1) > 0;"Server";
   Position(program;"Go";1;1) > 0;"Go"; // iPhone eller iPad 
   "")
)

Manussteget Ange variabel lägger jag in i ett startmanus som utförs när databasen öppnas.

I andra manus kan jag sedan enkelt kontrollera om manuset t.ex. körs på servern med manussteget If:

If [$$program = "Server"]   
   # Manuset körs på servern
End If
Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.