2018

Sep

21

Av Rolf

Jag använder chatt-programmet Slack en del, både för att chatta med mina kollegor men mest för att dela data mellan olika datorer och mobiler. Slack är även bra för enkel loggning och felsökning av manus som körs på servern. För några år sedan skrev jag hur du enkelt kan skicka textmeddelande från FileMaker till Slack, det är faktiskt lika enkelt att ladda upp filer som delas mellan personer och datorer.

Det krävs förstås att du använder FileMaker 16 eller senare där det finns möjlighet att skriva cURL-kommando i manussteget Infoga från URL. Som parentes är det numera ett av de mest använda manusstegen i FileMaker (och roligaste!), även om dess namn inte riktigt längre stämmer överens med dess användningsområde.

Du behöver förstås också chatt-programmet Slack för macOS, Windows, iOS och/eller Android samt en app i Slack. Appen skapar du i Slack och ger den tillåtelse att ladda upp filer till Slack (behörighet att skriva textmeddelanden är också bra att ge tillåtelse till). Du skapar appen i din webbläsare (api.slack.com/apps/) och när du installerar appen i din Slack-grupp får du ett ”token” (en lång textsträng) som du sedan använder i FileMaker.

I FileMaker har du filen du vill ladda upp i ett container-fält, jag kallar fältet för ”Fil” och tabellen det finns i kallar jag  ”Databas”. Du behöver använda en $-variabel i cURL och i ditt manus gör du först manussteget:

Ange variabel [$filnamn; Databas::Fil]

I nästa manussteg laddar du upp filen till Slack.

Infoga från URL [Markera; Med dialogruta: Av; ""https://slack.com/api/files.upload"; cURL-tillval:
"-X POST " & "-H \"Authorization: Bearer TOKEN" " & "-F file=@$filnamn"

Ersätt TOKEN i cURL-tillvalet med ditt ”token” som du fått från Slack. Observera att du ska skriva $-variabeln $filnamn i text-strängen, alltså mellan citat-tecknen (”) och att du måste skriva @-tecknet före $filnamn för att visa att variabeln ska tolkas som en fil.

När du kör manuset laddas filen upp till Slack och du hittar den i ditt Slack-program här (bild från macOS):

Det finns en mängd kommandon för att avgöra vem som ska se filen etc. Läs mer om vilka inställningar du kan göra i dokumentationen för Slack.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.