2011

Jun

23

Av Rolf

En FileMaker-layout kan visas i tre olika vyer: som formulär, lista eller tabell. Var och en vy har sina fördelar, i ett formulär har du överblick över alla fält för en post, i en lista ser du flera poster på samma gång och i tabellvyn kan du arbeta med innehållet i ett Excel-liknande läge. 

Du kan spara vilken vy du vill använda för en layout, men det är enkelt för användaren att ändra till en annan vy genom att klicka på någon av knapparna i knappraden bredvid ”Visa som”.

VisaSom

Det finns tillfällen där du vill låsa en layout till t.ex. att alltid visas som ett formulär. Välj layoutläget och välj Tillval för layout i menyn Layouter. Under fliken Vyer kan du markera vilka vyer som layouten ska kunna visas i. Tar du bort ett kryss för t.ex. ”Lista” blir motsvarande knapp i knappraden ”grå” och du kan inte klicka på den.

VisaSomTillval

På så sätt kan du låsa en layout till en viss vy. Inställningen följer också med till FileMakers inbyggda webbpublicering (IWP).

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.