2014

Apr

25

Av Rolf

Olika former av streckkoder och QR-koder blir allt mer populära. Det är ett enkelt sätt att få information från papper till en dator/telefon utan att behöva skriva in den.

Det finns streckkodsläsare som inte kan annat än att läsa streckkoder som är snabba och ger bra resultat. Du kan använda streckkodsläsaren separat eller koppla streckkodsläsaren till din iPhone/iPad/dator t.ex. via Bluetooth. En streckkodsläsare ”simulerar” ofta ett tangentbord, så när koden läses av är det detsamma som att skriva in dess betydelse med tangentbordet, skillnaden är att det går mycket fortare och blir (oftast) helt korrekt.

Något som du kanske inte tänkt på är att du antagligen redan har en streckkodsläsare i din hand som fungerar fullt tillräckligt. Dagens telefoner har en kamera och med den kan du läsa av streckkoder av olika slag. Använder du appen FileMaker Go för iPhone/iPad kan du läsa av streckkoder direkt in i databasen, oavsett om det är en lokal databas eller en databas på en server, med hjälp av kameran. I FileMaker 13 finns ett nytt manussteg Infoga från enhet som du använder.

Jag har gjort ett exempel på en enkel databas för inläsning av streckkoder med tre fält. Förutom själva kodens innehåll vill jag även få reda på vilken typ av kod det är. Jag behöver då först spara streckkodens bild i ett container-fält och använder sedan beräkningsfunktioner för att hämta kodtexten och typen.

Det behövs ett container-fält där själva streckkoden läses in som en bild. Den behöver inte sparas, jag har därför gjort fältet gKod som ett variabelfält. Jag har också lagt in fälten Kod, för streckkoden i klartext, samt Kodtyp, där jag sparar vilken typ av streckkod som lästs in.

Streckkoder_falt

För att läsa in streckkoden har jag gjort ett manus som först gör en ny post, går sedan direkt till kameraläget och väntar på att du ska läsa en streckkod innan manuset sparar koden i klartext och kodtypen till de båda textfälten.

Streckkoder_manus

I manussteget Infoga från enhet kan du välja vilken typ av streckkod som ska kunna läsas tillsammans med vilken kamera som ska användas (bakre eller främre om du har två på din iPhone/iPad) samt upplösning.

Med funktionen GetContainerAttribute hämtar jag först streckkoden i klartext och sedan kodtypen, båda från container-fältet där streckkoden lästs in. Som sista manussteg ser jag till att uppgifterna sparas i posten med manussteget Verkställ post.

Om du inte vill veta vilken kodtyp det är kan du läsa in streckkoden direkt i ett textfält, FIleMaker Go sparar då kodtexten direkt utan att du behöver använda beräkningsfunktioner och extra manussteg. Då räcker det med ett manussteg  (förutom Ny post):

Infoga från enhet [Streckkoder::Kod; Typ: Streckkod; 
          Kamera: Baksida; Upplösning: Full]

För att manussteget Infoga från enhet ska fungera måste fältet där koden läses in, i mitt fall gKod, finnas på layouten. Det behöver inte synas och jag har valt att lägga det utanför den synliga delen av layouten.

Streckkoder_layout

Databasen blir som en liten FileMaker Go-app och kan användas lokalt på en iPhone/iPad. Slutresultatet blev så här:

Streckkoder_FMGo

Klicka på knappen Läs streckkod, läs in koden och se resultatet!

Vill du själv skriva ut streckkoder i olka format kan du t.ex. använda vår web service som jag skrivit om tidigare.

Ladda ner exempeldatabasen här: ScannaStreckkoder.fmp12

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.