2010

Aug

23

Av Rolf

FileMaker Go för iPhone, iPod Touch och iPad kan öppna vilken FileMaker-tillämpning som helst. Dock kan det bli besvärligt att flytta sig runt på en layout avsedd för en stor bildskärm på t.ex. en iPhone, som har en betydligt mindre bildyta.

Det bästa är att anpassa layouterna, både avseende storlek och utseende. Det är inte heller säkert att alla funktioner i tillämpningen behövs, ett alternativ är att förenkla tillämpningen för FileMaker Go.

Det finns redan några bra exempel att börja med, t.ex. FileMaker Go Toolkit från Soliant Consulting. Förutom olika layoutteman finns det tips om vilken storlek dina layouter bör ha (för att klara rotation av mobilen m.m.), hur du låser objekt till sidorna så att de automatiskt skalas samt olika grafiska element som liknar de som används i andra iPhone/iPad-applikationer. Du kan kopiera allt till dina egna tillämpningar.

Vill du ha fler tips om utseende på knappar m.m. finns det t.ex. en lista här: http://webdesignledger.com/freebies/11-ui-kits-for-iphone-and-ipad-development
Där finns både ikoner, Photoshop- och Illustrator-dokument med iPhone/iPad-objekt för gratis nedladdning.

Självklart kan du också använda utvecklingsmiljön XCode på Mac OSX för att skapa och hämta grafiska objekt till dina FileMaker-layouter.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.