2007

Feb

13

Av Rolf

Ännu tvistar de lärde om nya FileMaker-lösningar ska finnas i en databas, eller delas upp i två: en för layouter och manus samt en för data. Det finns för- och nackdelar med båda metoderna. Vi har valt att göra våra standardtillämpningar med två databaser för att ”enkelt” kunna byta ut layouter och manus utan att behöva importera all data vid en uppdatering. Det fungerar hur bra som helst! 

Det finns dock några problem, till synes obetydliga men som kan få stora konsekvenser. I våra lösningar förlitar vi oss ofta på att aktuellt layoutnamn hamnar i ett fält i en post när användaren väljer kommandot Ny post. Det finns en funktion för detta som heter Get(Layoutnamn) som vi har lagt in som automatisk beräkning för ett fält. Eftersom alla fält finns i ett speciellt ”data”-register och ny post görs i ”layout”-registret klarar inte FileMaker att sätta in layoutnamnet i ”layout”-registret i fältet i ”data”-registret, det blir helt enkelt tomt.

Lösningen är att skapa ett beräkningsfält (som inte lagras) i en tabell i ”layout”-registret med formeln Get(Layoutnamn) och låta den automatiska beräkningen i ”data”-registret hämta från beräkningsfältet istället. Voila!

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.