2014

Dec

30

Av Rolf

Den senaste månaden har det som vanligt kommit en hel del frågor om FileMaker och FileMaker Server. Här kommer några av de vanligaste svaren. Följ mig på Twitter (@rolfclausen), jag skriver regelbundet fler nyttiga (och onyttiga) tips där.

Högerställ ett tal och fyll ut med inledande nollor med Right.

Ibland vill man utforma ett tal med inledande nollor, t.ex. så att 5 blir 0005 eller 107 blir 0107. Med funktionen Right blir det enkelt:

Right("0000" & tal;4)

Formeln returnerar en text med 4 tecken och inledande nollor om det behövs.

Ta bort utformning på text när man klistrar in.

Kopierar du text från t.ex. webben, Word-dokument eller dylikt, så får du med dig eventuella utformningar (fet stil, kursiv etc.) av texten när du klistrar in i ett fält i FileMaker. Det går att ta bort med automatik, jag har skrivit om det tidigare.

Ett annat exempel är om du har utformat fält med svart bakgrund och kopierar/klistrar svart text. Den kommer inte att synas så bra om du inte tar bort utformningen och låter layouten bestämma hur det ska se ut.

Har du installerat FileMaker och kan inte öppna en databas som finns på en FileMaker Server?

Kontrollera om du har en brandvägg och att port 5003 är öppen i brandväggen för både in- och utgående trafik. FileMaker kommunicerar mellan klient och server på port 5003.

Ange 0 i antal backupkopior på FileMaker Server för att bara spara en kopia med samma namn alltid.

Du schemalägger backuper på FileMaker Server. Normalt sparar FileMaker ett antal backuper i en mapp per backup-tillfälle. Vill man kopiera filerna vidare till en annan mapp kan det dock vara fördelaktigare att bara spara en mapp med samma namn alltid, denna kan då skriva över en mapp på en annan disk, FTP-plats eller liknande.

FMS_Backup_0
Högerklicka stödlinje och välj ”Dela stödlinje med alla layouter” om du vill placera objekt på samma ställe

I layoutläget drar du in stödlinjer och placerar dem på valfria ställen på layouten. Du drar dem från någon av linjalerna, beroende på om du vill ha horisontella eller vertikala stödlinjer. De visas bara på aktuell layout.

Vill du visa stödlinjerna på alla layouter i databasen högerklickar du på stödlinjen och väljer ”Dela stödlinje med alla layouter”. När du inte längre vill ha stödlinjen på alla layouter, väljer du samma kommando igen.

I FileMaker Server väljer du om ej dolda databaser ska visas eller användaren måste ange lösenord.

Väljer du att fjärröppna en databas från FileMaker Pro/Go visas alla tillgängliga databaser på servern i listan. Vill du inte att en databas ska visas i listan öppnar du den med FileMaker Pro och väljer kommandot  Dela databas->Dela med FileMaker-klienter i menyn Arkiv. I dialogrutan som visas markerar du databasen i den vänstra listan och sätter sedan kryss i rutan ”Visa inte i dialogrutan Fjärröppna fil”. Databasen kan redan finns på servern. För WebDirect finns motsvarande kryssruta, kommandot heter Dela databas->Konfigurera för FileMaker WebDirect och kryssrutan ”Visa inte på hemsidan för FileMaker WebDirect”.

FMS_Visainte

I FileMaker Servers admin-konsoll går det också att begränsa så att endast de databaser användaren har behörighet att öppna visas, kryssa i kryssrutan enligt bilden nedan. Kryssrutan finns under Databasserver och fliken Säkerhet. När användaren väljer att fjärröppna en databas på servern (och väljer att visa listan) så frågar FileMaker efter användarnamn och lösenord innan några databaser visas.

FMS_Losenord
Om Abs (Get (Systemplattform)) = 1 körs databasen på OSX, 2 på Windows, 3 är iOS och 4 WebDirect.

Behöver du avgöra vilket datorsystem användaren av en databas har, finns funktionen Get(Systemplattform). Funktionen Abs ser till att resultatet alltid blir positivt. Om resultatet är 1 är databasen öppen i OS X, 2 betyder Windows, 3 iOS och 4 WebDirect.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.