2014

Nov

10

Av Rolf

Vi får väldigt många frågor om FileMaker av skiftande karaktär. Här kommer några av de vanligaste svaren den senaste månaden. Följ mig på Twitter (@rolfclausen), jag skriver regelbundet fler nyttiga (och onyttiga) tips där.

Det går bra att köra FileMaker 11 och 13 samtidigt på Windows.

Många vill uppgradera till FileMaker 13 (och det är en bra idé!), men samtidigt använda någon äldre databas i FileMaker version 11. Det går utmärkt att installera både FileMaker Pro 11 och FileMaker Pro 13 samtidigt på Windows (och OS X).

FileMaker visar posterna i den ordning som de skapas om ingen sortering görs.

Ända från begynnelsen, dvs. 1980-talet, har FileMaker sparat posterna i den ordning de skapas. Vill du visa posterna i en annan ordning kan de sorteras. Numera behålls sorteringsordningen när du ändrar, raderar eller lägger till poster, i varje fall tills du gör ett nytt urval.

Ta aldrig backup på FileMaker-databaser som är öppna i FileMaker Pro eller FileMaker Server.

Du får aldrig ta backup eller kopia på FileMaker-databaser som är öppna i FileMaker Pro eller FileMaker Server. FileMaker behöver stänga databasen för att kunna spara all information. Kopierar du medan databasen är öppen riskerar du att inte all information följer med och att databasen kan bli skadad. I FileMaker Server schemalägger du backup till annan mapp med jämna mellanrum, dessa databasfiler kan du kopiera när som helst.

Tänk på att det finns en mängd användbara formler på filemakerbloggen.se, t.ex. för kontroll av personnummer.

En ständigt återkommande beräkning är kontroll av personnummer. Jag kopierar alltid själv från filemakerbloggen.se 🙂

För att använda WebDirect behövs FileMaker Server 13 med x antal samtidiga anslutningar.

WebDirect är det som tidigare kallades Direkt Webbpublicering (IWP), dvs. du öppnar FileMaker-databasen i en webbläsare. Du behöver FileMaker Server 13 med att antal samtidiga anslutningar tillåtna. Du köper anslutningar av din återförsäljare eller direkt i FileMaker Server 13. Det är samma anslutningar som behövs för FileMaker Go.

Logga endast in en gång per dygn med FileMaker Go, ange fmreauthenticate1440 som utökad behörighet.

I FileMaker Go behöver du logga in i databasen efter en tid i vila. Ibland vill man inte ange användarnamn och lösenord vid varje tillfälle, utan man vill direkt öppna databasen med samma användarnamn/lösenord som redan används. Det finns en utökad behörighet i FileMaker som anger en tid (i minuter) som databasen kan vara i vila innan du behöver logga in igen.

Det är den utökade behörigheten ”fmreauthenticateX” som används, byt ut X mot antal minuter. T.ex. betyder ”fmreauthenticate1440” att du bara behöver logga in en gång per dygn (60*24=1440), du kan max ange 10080 minuter. ”fmreauthenticate0” betyder att användaren måste logga in igen efter 10 sekunder. Tilldela behörigheten till de användare som har behovet.

Symboler på hemskärmen till en app i FileMaker Go.

I iOS 8.x är det ändrat, använd ”fmp://%7E/appnamn.fmp12”. Vi har skrivit om hur du gör detta tidigare.

Manussteget Gå till relaterade poster och matcha alla poster är inte så snabbt som det borde vara.

Använd istället ett statistikfält definierat som ”Lista över”. Definiera det som lista över id-nummer i din tabell, tilldela id-numren till ett variabel-fält (global-fält) och använd Gå till relaterade poster (och matcha endast aktuell post). Det går snabbare.

Fler än 255 layouter i #FileMaker på Windows betyder problem att välja i layoutmenyn.

Stora system betyder också många layouter. Det finns en ”begränsning” i FileMaker Pro för Windows (faktiskt så länge man kan minnas), har man fler än 255 layouter och väljer någon av de sista i layoutmenyn hamnar man alltid på den sista layouten. Dialogrutan Hantera layouter fungerar, likaså manussteget Gå till layout. Problemet finns inte på OS X.

 

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.