2013

Feb

08

Av Rolf

Tekniken har onekligen tagit gigantiska kliv de senaste trettio åren, men sättet att behandla information är mer eller mindre det samma. Visst har programmen också förändrats men grunden är densamma. 

För lite drygt trettio år sedan började jag mitt första jobb, jag skötte driften av några IBM stordatorer. Det var tiden precis efter hålkorten. Det jag gjorde var bl.a att se till att datorerna utnyttjades maximalt. Nyfiken som jag är började jag undersöka vad de olika programmen jag startade egentligen gjorde. Efter ett tag hade jag klurat ut vad de olika processerna i kombination med de blinkande lampor på de otaliga, kylskåpsstora 250 Mb-diskarna betydde. Så gott som alla program sökte fram ett urval poster, sorterade dem och bearbetade dem på något sätt. Det kunde t.ex. bli rapporter eller större utskrifter. (Utskrifterna skrevs för övrigt till band som sedan flyttades till skrivaren. Det fanns varken pdf-dokument eller nätverk.)

Nyutexaminerad kastades jag några år senare in i ett projekt med att utveckla många program i Pascal för en ansenlig mängd rapporter och listor. Alla program skulle söka fram ett urval poster, sortera dem i lämplig ordning och bearbeta dem till rapporter eller listor. Min chef blev minst sagt otålig när jag istället började programmera moduler och mallar för effektiva datastrukturer och snabba sorteringsalgoritmer. Det var mina första ”mallar”, de lönade sig direkt då alla rapporter och listor blev klara i god tid.

Mallar i FileMaker

I FileMaker finns det tyvärr inte samma möjligheter att återanvända bibliotek och moduler som i de flesta programmeringsspråken. Jag försöker dock göra mallar för både tabeller (med färdiga fält för id, skapad/ändrad osv.), anpassade funktioner och inte minst manus. Jag kan sedan kopiera dem, kanske göra tillägg och/eller ändringar och använda dem i nya databaser. Den manusmall som jag kopierar tveklöst mest är denna:

SokSortBearb
Vad manuset gör? Det söker fram ett urval poster, sorterar dem och bearbetar eller skriver ut dem. Alltså samma steg som för trettio år sedan!

Det jag byter ut i manusmallen är vilken layout som sökningen ska göras i, sökvillkoren och sorteringen. För sökvillkoren kan jag också behöva duplicera Tilldela fält-steget för flera sökfält. Tänk på att när du ändrar manussteget för sorteringen (Sortera poster) måste du först visa samma layout i databasen som i manuset (eller en layout från samma tabell).

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.