2008

Feb

02

Av Rolf

Det finns en liten, men ytterst användbar funktion, i manus som du gör med ScriptMaker. Ett manus kan returnera ett värde vilket man oftast inte har någon nytta av, men för några dagar sedan visade sig denna funktion förenkla betydligt. 

Jag har tidigare skrivit om hur du kan göra nya poster med manus. Det är en teknik jag ofta använder. Denna gång ville jag skapa en relation mellan den tabell som är aktuell när manuset anropas och den nya posten som skapats. Lösningen var att returnera id-numret på den post som skapats och spara det i ett fält i den anropande tabellen.

Så här kan manuset ”Skapa ny post i datatabell” se ut:

Gå till layout[Standard: Datatabell]
Ny post
Tilldela fält[data1;mvGet("värde1")]
Tilldela fält[data2;mvGet("värde2")]
Verkställ post[]
*Ange variabel[$id; Värde: Datatabell::id_data]
Gå till layout[Ursprunglig layout]
*Avsluta manus [Resultat: $id]

Det är samma manus som tidigare, förutom de 2 raderna märkta med *. I datatabellen finns ett löpnummer, id_data, som sparas undan i en variabel ($id) innan manuset byter till en annan layout. Det sista steget returnerar innehållet i variabeln $id.

Det anropande manuset ser ut så här:

Utför manus ["Skapa ny post i datatabell"; Parameter....]
Tilldela fält [id_data; Get (Manusresultat)]
Verkställ post []

Id-numret på den skapade posten i Datatabell sparas i ett fält i den anropande tabellen och kopplingen är nu gjord. Detta tack vare ”Avsluta manus” och beräkningsfunktionen Get (Manusresultat). Glöm inte Verkställ post!

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.