2009

Nov

06

Av Rolf

Ibland behöver användaren hjälp att se vilket fält som är aktivt eller vilken post som är aktiv i en lista. Med villkorlig utformning och manus-triggers kan du enkelt åstadkomma visuella effekter för användaren.

Markera aktivt fält

FileMaker markerar själv aktivt fält med en svart ram, men det kan ibland vara svårt att särskilja aktivt fält med de andra. I det här exemplet vill jag göra gul bakgrund på det aktiva fältet, medan övriga fält är vita.

Cropper Capture[52]

I bilden är fältet för ort i postadressen aktivt.

Effekten åstadkommer du genom att i layoutläget markera alla fälten och välja den gula bakgrunden.

Cropper Capture[53]

Medan du fortfarande har fälten markerade väljer du kommandot Villkorlig i menyn Utforma. Lägg till ett villkor med en formel.

Cropper Capture[54]

Formeln är enkel, den ska alltid ge beräkningsresultatet sant. Ange värdet 1, det är alltid sant. Markera alternativetFyllningsfärg och välj Vit. Det är denna fyllningsfärg som då visas för alla fälten i bearbetningsläget, förutom det fält som äktivt som visar den gula bakgrunden. FileMaker beräknar nämligen inte villkoren för det aktiva fältet.

Markera aktiv post i lista

Har du en lång lista med poster kan det vara bra att markera den aktuella posten, t.ex. med en färgmarkering i kanten eller över hela raden. FileMaker markerar själv aktuell post med ett heldraget streck i vänsterkant, men det är inte alltid det syns så bra.

I det här exemplet markerar jag aktiv post med en röd rektangel.

Cropper Capture[57]

Först gör jag ett manus som heter Uppdatera post. Det består bara av ett enda manussteg, Uppdatera fönster.

Nästa steg är att lägga en manus-trigger på layouten varje gång en post läses in. Det gör du i layoutläge med kommandot Tillval för layout i menyn Layout och fliken Manusutlösare. Markera alternativet PåPostLäsIn och välj manuset Uppdatera post.

Cropper Capture[56]

Som manusparameter lägger du in en formel:

Let($$aktivpost = Get(PostID);"")

Formeln tilldelar en global variabel (tänk på att den måste inledas med 2 dollartecken) id-numret för aktuell post.

Cropper Capture[55]
Som ett sista steg skriver du ett mellanslag i layouten där du vill ha rektangeln och drar sedan i handtagen på textramen så att den blir så stor som du önskar. Välj Villkor i menyn Utforma, lägg till ett villkor med formeln:

$$aktivpost = Get(PostID)

som ger ett sant resultat om den globala variabeln har samma värde som aktuell posts id-nummer, och det är ju bara en post som kan ha det. Ange en fyllningsfärg, t.ex. rött, och du är klar.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.