2014

Oct

22

Av Rolf

Jag använder web viewers mer och mer i olika situationer. Inte bara för att visa webbsidor utan mest för att åstadkomma funktioner som annars inte hade gått att göra. Förutom att dynamiskt skapa webbsidor som innehåller HTML och Javascript för t.ex. diagram och trädstrukturer, använder jag web viewers för att visa och interagera med bilder i SVG-format.

SVG-formatet beskriver en bild med vektorer i ett textbaserat XML-format vilket gör det lätt att påverka och förändra med beräkningsfunktionerna i FileMaker. Jag har tidigare skrivit om hur man kan klicka i en SVG-bild i en web viewer för att förändra innehållet i FileMaker-databasen med hjälp av fmp-protokollet. Självklart går det att göra tvärtom också, dvs. att göra ett val i FileMaker som påverkar SVG-bilden.

Ett exempel är en karta eller en planritning över t.ex. en trädgård, en kontorslokal eller en lägenhet. I FileMaker-databasen vill man kunna markera t.ex. var äppleträden av en viss sort växer, var brandsläckarna finns eller var de olika kontorsrummen är placerade.

Planritning

Jag har valt ett exempel med en planritning över en kontorslokal med 6 rum och en hall. Exemplet måste förberedas med att rita en bild i SVG-format. Det gör du t.ex. i Adobe Illustrator. Jag är själv helt värdelös på Illustrator men bad min kollega rita polygoner (rektanglar) ovanpå en inskannad JPG–bild med själva planritningen. Det man behöver göra i Adobe Illustrator är alltså att rita de objekt som ska kunna markeras i FileMaker. Man måste också namnge dem i Illustrators info-palett så att FileMaker kan hitta dem. Detta är tydligen inte så svårt 🙂

Jag öppnade SVG-bilden i ett textredigeringsprogram (eftersom det är ett textbaserat format), kopierade alltihop och klistrade in i ett fält i FileMaker. (Ett textfält i FileMaker kan innehålla väldigt mycket text.)

Jag gjorde ytterligare ett fält, utformade det som en nedrullningsbar lista med ett antal fasta värden. De fasta värdena är samma som min kollega döpte objekten till i Adobe Illustrator. Beroende på val i listan görs en beräkning som fyller det valda objektet med en färg så att det syns. Beräkningsfältet visas sedan i en web viewer med formeln:

"data:text/html, " & Planritning::Planritning

Väljer man ett annat rum ändras markeringen i planritningen.

Det går såklart att göra så att om man klickar i planritningen så väljs rummet precis som i exemplet med Sverige-kartan och diagrammet.

Ladda ner exempeldatabas här: Planritning.fmp12

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.