2008

Sep

15

Av Rolf

Som synes av de senaste inläggen på bloggen har jag fördjupat mig i portaler. Jag vill i det här exemplet tydligt visa att det inte finns några rader i portalen, genom att t.ex. skriva texten ”Inga portalrader” när det inte finns några. Texten ska stå där första portalraden normalt visas, gärna med stort teckensnitt. 

Lösningen i FileMaker Pro 9 heter ”Villkorlig utformning”, en funktion som kan användas i alla möjliga tillfällen och som jag definitivt ska återkomma till i ett inlägg längre fram.

Skriv in texten ”Inga portalrader” med textverktyget på layouten. Placera det övre vänstra hörnet av texten utanför portalen, men centrera texten så att den placeras ungefär mitt i den första portalraden. I och med att du placerar över vänstra hörnet utanför portalen visas det bara en gång, det följer alltså inte med portalraden. Lägg texten under portalen med kommandot Lägg underst.

Markera sedan texten och välj Villkorlig i menyn Utforma. Texten ska bara visas när det inte finns portalrader, när det finns portalrader väljer du att skriva texten med samma textfärg som den bakgrundsfärg du använder. Villkoret kan se ut så här (om portalen innehåller fakturarader):

Count(Fakturarader::ID_Fakturarad) > 0

Om villkoret är uppfyllt ska textfärgen ändras till bakgrundsfärgen, t.ex. vit. Gör valet genom att markera Textfärg i dialogrutan och välja färgen.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.