2006

Sep

17

Av Rolf

Vi har i dagarna lanserat en web-shop byggd med ASP.NET och FileMaker Pro. En finess är att inloggningen och valideringen av användare helt sker mot en FileMaker-databas. I ASP.NET 2.0 finns möjligheter att bygga ut tillämpningar med egna s.k. ”providers”, t.ex. för att kontrollera användare och hämta information om dessa från en databas.

FileMaker är inte en av de databaser som normalt stöds av ASP.NET, vi har utvecklat en egen s.k. membership provider för FileMaker. Alla olika providers är utbytbara, vill man använda en SQL-databas istället är det bara att ändra i en inställningsfil.

Du hittar web-shopen på shop.mallverkstan.se.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.