2008

Jun

13

Av Rolf

Vår FileMaker-blog fyller 3 år! Det firar vi med en ny avdelning: Filmer.

Än så länge finns det bara till några få av tipsen men det kommer fler efterhand. Filmerna hittar du längst till höger på sidan. Du behöver tilläggsprogrammet Flash för att se dem i web-läsaren. Varje film är ca 10 minuter lång.

Uppdatering: Filmerna finns endast under respektive artikel.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.