2019

May

14

Av Rolf

Nyligen gjorde jag en tillämpning där vikt för alla artiklar i en beställning summerades. Artiklarna var små och vägde oftast inte så mycket, kanske bara några gram per styck. Summan presenterades i enheten kg med 3 decimaler. Några artiklar vägde dock flera ton, det är onödigt för att inte säga dumt att ange vikten för dessa i kg med 3 decimaler, det räcker med endast hela kg. Går det att använda samma fält och ändå visa olika antal decimaler? Svaret är JA!

En av nyheterna i FileMaker 13 var funktionen Dölj objekt. Genom att placera samma fält på layouten 2 gånger, gärna ovanpå varandra, och alltid dölja ett av dem fås illusionen att samma fält kan visa olika antal decimaler.

Det finns ett fält som heter ”Vikt” som jag placerar 2 ggr på layouten, till att börja med bredvid varandra så att jag kan se båda samtidigt.

Markera det ena fältet och välj att visa 3 decimaler. Välj att dölja fältet om värdet är större än 100 kg. Du gör inställningarna i Granskaren. I fältet ”Dölj objekt vid” anger du formeln

Self > 100

Det betyder att när det markerade fältets värde är större än 100 döljs fältet. När det inte döljs visas det med 3 decimaler.

Markera det andra fältet och välj att inte visa några decimaler. Välj att dölja fältet om värdet är 100 kg eller mindre. Den här gången döljer du fältet med formeln

Self <= 100

Det betyder att fältet göms när dess innehåll är 100 eller mindre. När det syns visas det med 0 decimaler.

Något av de båda fälten kommer nu alltid att visas. Placera de båda fälten ovanpå varandra. Fyll i vikt i fältet, några poster med över 100 och några med mindre. Bilden nedan visar fältet i 4 olika poster i listläge.

Magic 🙂

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.