2010

Aug

24

Av Rolf

Vill du ha speciella layouter (och/eller funktioner) för FileMaker Go i din FileMaker Pro-lösning kan du känna av vilken variant av FileMaker som öppnar databasen. 

Jag har tidigare skrivit om hur man känner igen om en databas öppnas av FileMaker Pro eller Instant Web Publishing. Samma startmanus för databasen kan nu utökas med fler alternativ:

if [PatternCount(Get ( Programversion );"Web Publishing")]
   #Web-användare, gå till web-layouten
Else If [PatternCount(Get ( Programversion );"Pro")]
   #FileMaker-användare, gå till "normala" layouten
Else If [PatternCount(Get ( Programversion );"iPad")]
   #iPad-användare, gå till iPad-layouten
Else
   #iPhone-användare, gå till iPhone-layouten
End If
Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.