2006

Mar

20

Av Rolf

Jag har länge tänkt sammanställa mina ASP.NET-klasser för att kommunicera med FileMaker via XML till ett open source-projekt, men tiden verkar aldrig riktigt räcka till. Nu hann tyska företaget ConnectingData före med fmDotNet, en komplett uppsättning klasser för att söka, ändra, radera, skapa poster m.m. från en .NET-tillämpning. Du kan använda klasserna i vilken .NET-applikation som helst, antingen web eller på en klient.

Läs mer om fmDotNet på fmdotnet.sourceforge.net, där du också kan ladda ner både källkoden och en kompilerad version.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.