2010

Sep

14

Av Rolf

Med FileMaker Go kan du öppna databaser på en server, precis som vilken FileMaker-klient som helst. Fast du får ett bekymmer om du valt att dölja databasen på servern. I FIleMaker Go kan du inte skriva in databasens namn som du kan i en FileMaker-klient och en dold databas visas inte i listan över tillgängliga databaser.

Du kan öppna databaser som finns på servern, oavsett om de visas eller är dolda, med genvägar på två sätt. Samma metoder som att öppna databaser med FileMaker Pro kan användas för FileMaker Go.

Alternativ A
Gör en liten databas som har till enda uppgift att öppna databasen som finns på servern. Du tillverkar databasen med FileMaker Pro och anger datakälla till databasen på servern. Du öppnar server-databasen antingen i startmanuset eller med hjälp av en knapp. Flytta sedan över den ”lilla” databasen till din iPhone/iPad och spara den lokalt. Öppna den lokala databasen först, som sedan öppnar databasen på servern.

Alternativ B
Precis som FileMaker Pro kan FileMaker Go startas med en url (som jag skrivit om här). Protokollet är inte ”http” utan ”fmp7” och en url för att öppna databasen ”Databas” på en server kan se ut så här:

fmp7://server-adress/Databas

Skriver du in adressen i en web-läsare på din dator startas FileMaker Pro och databasen öppnas. Skriver du in adressen i Safari på din iPhone/iPad startas på samma sätt FileMaker Go och databasen öppnas.

Problemet är att adressen ”försvinner” från Safari och du behöver skriva in den i Safari varje gång, vilket inte är speciellt praktiskt. Men det går att komma runt så här:
1) Skapa ett bokmärke i Safari, vilket som helst.
2) Välj att ändra bokmärket.
3) Byt ut bokmärkets namn och bokmärkets url (mot ”fmp7://server-adress/Databas”) och spara.
4) Du har nu ett bokmärke i Safari för att öppna en FileMaker-databas på en FileMaker Server.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.