2013

Sep

13

Av Rolf

FileMaker kan öppna både filer och mappar som finns på din hårddisk eller på en filhanterare. Det kan vara allt från dokument i Word eller Excel till mappen där alla dokument för valt projekt ligger lagrade.

Finns dokumentet sparat i ett container-fält i FileMaker kan du exportera det och öppna det med manussteget Exportera fältinnehåll. Men du behöver inte lägga in dokument i FileMaker för att öppna dem. Manussteget Öppna URL, som fungerar lika bra på både OSX och Windows, öppnar dokument i det program som är associerat till filen du öppnar.

Använder du manussteget Öppna URL på ett Word-dokument så öppnas Word, ett Excel-dokument så öppnas Excel osv. Anger du sökväg till en mapp i manussteget Öppna URL visas mappen i Utforskaren respektive Finder.

Vill du öppna en mapp med manussteget Öppna URL använder du:

Windows: Öppna URL ["file://C:/Projekt/FileMaker/Appar"]
OSX: Öppna URL ["file:///Volumes/Projekt/FileMaker/Appar"]

Ett Word-dokument öppnar du med:

Windows: Öppna URL ["file://C:/Projekt/FileMaker/Appar/Handledning.doc"]
OSX: Öppna URL ["file:///Volumes/FileMaker/Appar/Handledning.doc"]

Sökvägar i OSX kan vara lite kluriga. Ett sätt att ta reda på vilken sökväg det är till en speciell fil är att markera den i Finder och välja kommandot Visa Info. I fönstret som visas anges sökvägen bredvid ledtexten ”Plats”. Du kan också dra filen till din webbläsare (t.ex. Safari) och läsa sökvägen i adressfältet. Det sistnämnda fungerar bara på filer som kan visas i Safari, t.ex. jpg-bilder, textfiler m.fl.

Sökvägen till den fil eller mapp du vill öppna kan du beräkna i en variabel eller fält om du vill. Använd sedan variabeln/fältet i manussteget:

Öppna URL [$filnamn]

Självklart använder du också manussteget Öppna URL för att öppna en webbsida i din webbläsare, t.ex. så här:

Öppna URL [http://www.mallverkstan.se"]
Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.