2009

Nov

11

Av Rolf

Ibland är till synes enkla saker svåra. En sådan kan vara öresavrundning. De flesta fakturor som skickas är avrundade till hela kronor. (Jag har tidigare skrivit om hur man kan avrunda till närmaste 50 öre.) 

Fakturabeloppet ska avrundas til närmaste heltal, t.ex. 24,88 avrundas uppåt till 25,00 och öresavrundningen blir 0,12, beloppet 24,42 avrundas nedåt till 24,00 och öresavrundningen blir 0,42. Alla fakturabelopp som slutar med 50 öre eller mer, avrundas uppåt. Slutar fakturabeloppet med 0-49 öre, avrundas det nedåt. FileMakers inbyggda funktion Roundfungerar just så om du anger att du vill ha 0 decimaler.

Avrundningsformeln blir alltså:

Fakturabelopp =
Round(Summa;0)

Beräkning av öresavrundningen görs med formeln:

Öresavrundning =
Fakturabelopp - Summa

Det förutsätts att fältet Summa innehåller även momsen (ofta är det momsen som ger upphov till öresavrundning).

Kommentarer

Pål Börje

Alltså
24:50 skall avrundas till 24:-
25:50 skall avrundas till 26:-

Så är reglerna i alla fall.

2010-01-12 Rolf

Reglerna är lite olika beroende på var man läser. Oftast används numera den avrundning som jag beskrivit.

Vill du avrunda till närmaste jämna heltal istället kan du använda funktionen RoundEven (istället för Round) som jag beskrev här:
www.filemakerbloggen.se/post/avrunda-till-jamna-tal

2012-05-15 Jonas Forsberg

24:50 skall avrundas till 25 SEK enligt Lag om öresavrundning 2a §

Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbeloppDepartementFinansdepartementet BEUtfärdad1970-12-17Ändring infördt.o.m SFS 2009:283KällaRegeringskansliets rättsdatabaserSenast hämtad2010-11-01
1 § Denna lag äger tillämpning på all slags betalning i svenskt mynt, om ej annat är uttryckligen överenskommet eller eljest får anses avtalat.
2 § Ingår i belopp som ska betalas öretal ska detta avrundas till närmaste hundratal. Därvid ska slutsiffrorna ett till och med fyrtionio avrundas nedåt samt femtio till och med nittionio uppåt. Lag (2009:283).

MVH Jonas Forsberg

2012-05-16 Rolf

Tack för förtydligande och lagtext!

Tur att FileMaker fungerar som det ska Smile

2016-01-28 jim

Följdfråga jag undrat över: ifall slutsumman blir 20,495 Avrundar man uppåt till 21kr eller neråt till 20kr?

2016-01-29 Rolf

20,495 är närmare 20 än 21 så matematiskt avrundas det nedåt till 20, det är så FileMaker-funktionen Round fungerar också.
Följer man lagtexten i kommentaren ovan så avrundas först 20,495 till 20,50 som då ger att det ska öreasavrundas till 21.
Vill du göra beräkning enligt lagtexten i FileMaker så använder du formeln:
Round(Round(20,495;2);0)

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.