2011

Apr

19

Av Rolf

När nu FileMaker både kan göra en lottorad och hämta den rätta lottoraden vore det synd om det inte samtidigt går att rätta lottoraden. Med några små tillägg till databasen är det fullt möjligt. 

Förutsättningen är att det finns en post med rätt rad och omgångsnumret i en tabell som heter ”LottoImport”. De rätta numren från respektive omgång finns i en tabell som heter ”RättRad”.

Jag utgår från den FileMaker-databas som du kan ladda ner i föregående artikel och lägger till funktionen för att skapa en lottorad med ett FileMaker-manus från en tidigare artikel.

I FileMaker-databasen finns de båda tabellerna och fyra portaler som alla visar de rätta numren för Lotto 1 respektive 2 för en omgång. Portalerna använder portalfilter för att visa de korrekta numren.

Det behövs en relation från RättRad tillbaka till LottoImport för att se om det rätta numret ingår i den rad som FileMaker (eller du själv) tippat.

LottoRRelation2

Det behövs också ett beräkningsfält som jag kallar ”rätt” i tabellen RättRad med följande formel:

If(not IsEmpty(RättRad_LottoImport::Rad);1;0)

Om det rätta numret finns i den tippade raden så ger formeln värdet 1, annars 0.

Jag gör sedan ett statistikfält som summerar antalet rätt som ska användas för att visa antal rätt per omgång.

För att se vilka nummer som är rätta markerar jag dem med grön färg. Det gör jag med en villkorlig utformning. Markera fältet ”nummer” i respektive portal och välj kommandot Villkorlig i menyn Utforma.

LottoRVillkor

Till sist duplicerar jag respektive portal inklusive fältet ”nummer”. Istället för ”nummer” väljer jag att visa statistikfältet från tabellen RättRad och väljer att endast visa en portalrad. I och med att portalfiltret finns kvar (eftersom du duplicerade portalen) så kommer statistikfältet att visa statistik för endast de poster som finns i portalen (jag har tidigare skrivit om denna finess här).

LottoRPortal

För att gömma portalerna runt statistikfälten har jag satt kantlinjen till 0 punkter.

LottoRKlar

Du kan ladda ner exempeldatabas här.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.