2005

Oct

14

Av Rolf

Repeterade fält var från början (alltså på 80-talet) i FileMaker ett substitut för de saknade relationerna. I samband med introduktionen av FileMaker Pro 3 med relationer förutspådde många de repeterade fältens död. Så har dock inte blivit fallet!

För de som inte kommer ihåg de repeterade fältens guldålder kan jag berätta att ett repeterat fält är ett fält som kan innehålla flera värden, fast ändå åtskilda. 

Istället för att försvinna har FileMaker byggt in nya möjligheter med repeterade fält. Bara möjligheten att visa vilka repetitioner som helst av ett fält innebär stora förbättringar. Ett bra exempel är en enkel kalender, gör ett repeterat fält med t.ex. 42 repetitioner (= 6 veckor), visa repetition 1-7 på första raden, 8-15 på andra osv. och sedan är det bara att fylla i datum i respektive repetition. Hur gör man det då?

En stor brist har länge varit att det inte går att tilldela repeterade fält värden, i alla fall inte på något enkelt sätt. I FileMaker Pro 7 kom en efterlängtad funktion, nämligen Get(BeräknatRepetitionsnummer). En till synes helt obetydligt funktion men med stora möjligheter, med hjälp av denna kan enstaka repeterade värden i ett repeterat fält tilldelas. Med hämtningsfunktionen får man nämligen reda på vilket internt nummer i repetitionen som FileMaker håller på att beräkna och kan göra tilldelningen när man önskar.

Du hittar ett exempel på en sådan funktion på den alldeles utmärkta web-sidan med egna funktioner (custom functions) på https://www.briandunning.com, funktionen heter där SetRep.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.