2019

Feb

03

Av Rolf

En diagramtyp som dyker upp lite överallt är ringdiagram, eller doughnut charts på engelska. Det finns som förval i Excel, men inte i FIleMaker. Men det går att göra i FileMaker!

Diagrammet är en variant av cirkeldiagram och cirkeldiagram finns även i FileMaker. Skillnaden är att det är en tom cirkel i mitten så att diagrammet ser ut som en ring.

En vanlig variant av ringdiagram är att visa hur mycket som är gjort/kvar av en uppgift, då har diagrammet bara 2 värden: vad som är gjort och vad som är kvar, båda anges med fördel som procent. Jämfört med stapeldiagram är ringdiagram utrymmessnålt, är alltid lika stort och det är enkelt att visa ett värde i den tomma ytan i mitten.

För att göra ett ringdiagram börjar du med ett cirkeldiagram. Ett cirkeldiagram visar alltid 100% och varje värde som andel av totala värden.

Ett diagram som visar hur mycket som är gjort/kvar av en uppgift består av 2 värden, det räcker att ange det ena värdet och låta FileMaker räkna ut det andra så att totalsumman blir 100%. Jag har skapat 2 fält, ett där du anger värdet (t.ex. 87% klart) och ett beräkningsfält som diagrammet ska använda för att visa värden. Diagrammet behöver värden för alla sektorer i cirkeldiagrammet. Jag använder följande formel:

List (Värde; 100 - Värde)

Beräkningsresultatet ska vara Text. Resultatet blir 2 rader, först värdet du skriver in i fältet Värde och på andra raden hur mycket det blir kvar till 100. (OBS! I detta enkla exempel förutsätter jag att du skriver in ett värde som är mindre än 100.)

Välj verktyget för att rita diagram och rita en kvadrat/rektangel i layoutläge där du önskar diagrammet. Välj att göra ett Cirkeldiagram och ange beräkningsfältet i både Kategorietiketter (du ska inte visa dessa ändå) och Sektorsdata. Välj fliken Datakälla och alternativet Aktuell post (avgränsade data).

När du klickar på Klar har du fått ett cirkeldiagram.

Det som återstår är att se till att det blir en tom cirkel i mitten av diagrammet.

Tricket är helt enkelt att rita en cirkel, välj Oval-verktyget och håll ner skift-tangenten medan du ritar. Gör cirkeln lite mindre än cirkeldiagrammet, se till att den får vit bakgrund och placera den sedan över cirkeldiagrammet. Vill du visa värdet i mitten placerar du fältet i mitten. Välj att centrera innehållet i fältet i både sid- och höjdled.

Ringdiagrammet med dagar visar antal vardagar, antal lördagar/söndagar och antal helgdagar på vardagar för 2019, hämtat från antal.arbetsdag.se.

Ladda ner exempel: Ringdiagram.fmp12

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.