2006

Dec

17

Av Rolf

En teknik som är mycket effektiv och som vi använder allt som oftast för att automatisera olika återkommande uppgifter, antingen det ska ske en gång per dygn eller var 10 sekund, är en form av robot. Roboten startas på en klient med FileMaker, som ingen använder, eller ännu hellre på en server vilket då kräver FileMaker Advanced Server med ODBC/JDBC- eller XML-åtkomst.

Det finns flera sätt att schemalägga roboten, ett sätt är att använda iCal på Mac OS eller Schemaläggaren på Windows. Det finns också flera tilläggsprogram till FileMaker som sköter uppgiften. Ett annat sätt är att låta roboten regelbundet, t.ex. var 10 sekund, söka efter värden i ett fält i FileMaker och om någon post hittas utföra en åtgärd som t.ex. kan vara att skicka epost eller en tidsödande beräkningsoperation, dvs. det är FileMaker som startar operationen.

Med denna teknik lägger man över många uppgifter på en annan dator än den man arbetar med. Speciellt användbart är det för Instant Web Publishing-lösningar som inte har samma möjlighet att köra manus som vanliga FileMaker-klienter.

Ett kommersiellt program som tar fasta på denna teknik är AutoSender från www.myfmbutler.com, som skickar epost från servern om du t.ex. skapar en post i ett register, sätter ett speciellt värde i ett fält etc. Finessen är att en sådan robot kan hantera många register samtidigt!

I många fall är detta en bättre lösning om du skickar mycket epost från FileMaker än via ditt vanliga epostprogram.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.