2006

Aug

19

Av Rolf

En ofta förekommande uppgift är att sammanställa data och skriva ut rapporter av olika slag. I FileMaker finns statistikfält och statistikdelar för detta ändamål, men ibland finns inte all data representerad i samma tabell. Enklast skriver man ut flera olika rapporter och sedan sammanställer uppgifterna i ett annat program, t.ex. Excel. Men det går att förädla statistik redan i FileMaker. 

Antag att du har ett stort antal poster och vill jämföra 2 olika sökurval, t.ex. hur många personer finns bland posterna idag uppdelade per postnummerområde jämfört med hur många som fanns förra året.

Gör en ny tabell, jag kallar den för ”Jämförelse”. Tabellen innehåller 3 fält: Nyckel (som i det här fallet är samma som postnummerområdet som är de 3 första siffrorna i postnumret), Antal_nu och Antal_förra_året (båda numeriska fält).

Definiera ett fält i tabellen med personuppgifterna som beräknar fram de 3 första sifforna i postnumret (om det är ett numeriskt fält använd formeln Int(Postnummer/100), om det är ett textfält använd formeln Left(Postnr;3)). Kalla fältet för Postnummer_nyckel.

Definiera en relation mellan persontabellen och jämförelsetabellen. Se till att nyckelfältet är Postnummer_nyckel respektive Nyckel och markera kryssrutan ”Tillåt att poster skapas i den här tabellen via den här relationen” under Jämförelse-tabellen i relationen.

Gör ett nytt manus som först söker fram aktuellt urval och loopar genom de hittade posterna. I loopen använder du manussteget Tilldela fält enligt:

Tilldela fält ["Jämförelse::Antal_nu;Jämförelse_Antal_nu + 1]

Dvs. du ökar antalet med 1 för varje post. Relationen ser till att posten skapas om den inte finns. Fortsätt manuset med att söka fram urvalet från förra året, gör ny loop men tilldela istället fltet Jämförelse::Antal_förra_året.

Du har nu en tabell med poster som motsvarar just de postnummerområden som är aktuella där varje post innehåller två värden som du enkelt skriver ut bredvid varandra. Du kan till och med göra en beräkning för att visa skillnaden mellan de båda värdena.

Om du vill göra en jämförelse mellan ett mindre antal värden, t.ex. länsvis, är det snabbare att först skapa en tabell med alla län, loopa genom denna och tilldela antal-fälten med Count()-funktionen. Men det återkommer jag till i kommande inlägg.

Kommentarer

2009-04-15 Addo

Hej Rolf

Jag vill skapa flera fält med olika summeringar tex ett fält för månadens försäljning annan för föra månad o.s.v likaså med veckorna och år

Hur gör jag dom bärekningar?

Det är meningen att sedan koppla dom fälten till ett diagram!

2009-04-15 Rolf

Enklast gör du fler fält per post i sammanställningstabellen, ett fält för varje månad du vill summera. I loopen gör du ett Tilldela fält-steg för varje fält du har. När du väl har sammanställt dina data är det lätt att skriva ut en rapport, eller skapa ett diagram (se annan artikel i bloggen.)

/Rolf

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.