2006

Nov

15

Av Rolf

Det finns ofta behov av att skapa en ny post i en annan tabell, antingen med samma data som i befintlig post, en delmängd av data eller summerad/sammansatt data. Ett enkelt sätt att göra det är med manus och manusparametrar. Tidigare har jag visat att man kan skapa poster i en annan tabell med relation (se Sammanställa data), denna gång blir det med manus och ny post istället. Vilket alternativ man väljer beror på sammanhanget och vad som helt enkelt passar bäst. Jag gör ett manus som skapar en ny post i en tabell med data som hämtas från manusparametrar, det kan se ut så här:

Gå till layout[Standard: Datatabell]
Ny post
Tilldela fält[data1;mvGet("värde1")]
Tilldela fält[data2;mvGet("värde2")]
Verkställ post[]
Gå till layout[Ursprunglig layout]

Exempelmanuset går först till layouten ”Standard: Datatabell” som visar tabellen där den nya posten ska skapas. I nästa steg skapas posten och därefter tilldelas 2 fält värden från manusparametrar (om du vill veta mer om manusparametrar och mvGet/mvSet läser du avsnittet om Manusparametrar).

I FileMaker Pro 7 och senare är det viktigt att skriva värdena till databasen och det ser steget Verkställ post[] till att göra. Som sista steg går manuset tillbaka till den layout som manuset anropades från. Det anropande manuset kan se ut så här:

Utför manus[Skapa post;
   Parameter: mvSet("värde1";"Kalle") & mvSet("värde2";"Anka")]

Är det många fält kan man skicka med ett id-nummer till aktuell post som parameter och använda en relation och manussteget Tilldela fält för att hämta värde från den anropande tabellen.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.