2011

Dec

09

Av Rolf

Jag har tidigare skrivit om hur du kan använda QR-koder för att starta en databas i FileMaker Go på en iPhone (eller iPad). Genom att använda telefonens kamera och scanna QR-koden, antingen på en bildskärm eller papper, kan FileMaker Go startas eller du kan gå till en web-sida. Hur gör man då QR-koder enklast med hjälp av FileMaker?

Enklaste sättet att göra QR-koder är att använda Googles tjänst, samma tjänst som man kan använda för att skapa diagram, som jag skrev om tidigare. Tjänsten är gratis.

I FileMaker Pro gör du en web viewer som anropar tjänsten. Det krävs förstås att du är uppkopplad mot internet för att visa QR-koden i din FileMaker-databas.

Om du t.ex. vill visa QR-koden för en url-adress som finns i ett fält i databasen (fältet i exemplet heter webbadress), använder du följande formel för web viewern:

"https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chs=150x150&chld=L|0&chl=" & webbadress

Web viewern visar en QR-kod i storleken 150×150 pixlar för webbadressen (url-adressen) i aktuell post. Denna går också att skriva ut på t.ex. etiketter, brevpapper etc. Vill du ha en annan storlek på QR-koden, ändra ”150×150” i länken till t.ex. något mindre.

QRkodmv

Bilden visar en QR-kod gjord med FileMaker Pro.

Det finns plugins till FileMaker Pro som gör QR-koder utan att du behöver vara uppkopplad, t.ex.http://www.cssw.biz/qrcode.html

Uppdatering: Du kan numera använda vår web service för att skapa QR-koder, läs mer och ladda ner exempeldatabas på FileMakerBloggen.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.