2015

apr

21

Av

Att använda FileMaker Go på iPhone för att skicka SMS verkar vara en omväg. Men om du kan spara ”standardmallar” med förifyllda SMS i en databas tillsammans med dina kontakter så blir det mycket användbart.

Jag har tidigare skrivit om hur du skickar SMS (och ringer m.m.) med en knapptryckning i FileMaker Go. Du gör en knapp i FileMaker som utför manussteget Öppna URL. Som URL-adress använder du ett s.k. iOS-schema och fyller på med telefonnummer samt det färdiga meddelandet från aktuell post i databasen.

"sms:" & SMS::telefonnummer & "&body=" & GetAsURLEncoded ( SMS::meddelande )

Klickar du på knappen körs kommandot och du går automatiskt över till appen Meddelande där du kan komplettera meddelandet, eller bara klicka på Skicka-knappen direkt.

Meddelandetexten behöver URL-kodas för att behålla åäö, det görs med funktionen GetAsURLEncoded. iOS-schemat fungerar för iOS 8, har du iOS 7 behöver du byta ut ”&body” mot ”;body” i formeln ovan.

Skriv en kommentar

  • (will not be published)

Läs också: