2010

Sep

24

Av Rolf

FileMaker Go för iPhone/iPad har oanade möjligheter och utvecklare världen över försöker kombinera olika tekniker för att hitta smarta och användbara lösningar. En sådan är möjligheten att skriva signatur direkt i FileMaker på en iPhone eller iPad. 

Genom att kombinera web viewern i FileMaker Go, Javascript-biblioteket jQuery och en jQuery-plugin kallad ”Signature Pad” har t.ex. CampSoftware gjort en lösning för att skriva signaturer direkt i FileMaker och spara dem i vanligt FileMaker-fält. Du kan läsa och ladda ner exempeldatabas hos CampSoftware. (jQuery innehåller väldigt mycket, vi har tidigare skrivit om hur man kan göra diagram med jQuery i FileMaker.)

Lägg märke till att detta gjordes innan veckans uppdatering till FileMaker Go 1.1, som bjuder på ännu fler finesser som spara som PDF, ta foto direkt till container-fält, skicka innehåll i fält som epost, importera poster m.m. I kombination med andra lösningar, t.ex. QR-läsare (ni vet de här fyrkantiga ”streckkoderna”) eller streckkodsläsare, kan man få FileMaker Go att öppna en databas, gå till en speciell post eller egentligen vad som helst med hjälp av det nyafmp7script-protokollet (se även tidigare artikel om fmp7-protokollet för Go). Med web viewer kan du t.ex. hämta GPS-koordinater från den plats du är.

Uppdaterad: I FileMaker Go 1.2 finns möjlighet att skriva sin signatur inbyggd i container-fält.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.