2019

Jun

24

Av Rolf

Det är vanligt att utskrifter görs från speciella utskriftslayouter, anpassade till skrivarens papper och anpassade till ändamålet för utskriften. Att skriva in kundnamn och köpta artiklar på en faktura görs bäst i en layout anpassad för skärmen, utskriften kan ha ett helt annat utseende och innehålla fasta texter om t.ex. betalningsvillkor, bankinformation m.m. i en helt annan layout men som visar samma tabell och post.

För att slippa byta layout manuellt gör du ett manus. Det består av minst 4 manussteg:

Gå till layout ['Utskriftslayout']
Skrivarinställning[Återställ]
Skriv ut
Gå till layout[ursprunglig layout]

När du kör manuset med t.ex. en knapp i inmatningslayouten byter FileMaker till layouten för utskrift, ställer in utskriftsformat (t.ex. till stående A4), skriver ut och går sedan tillbaka till inmatningslayouten när utskriften är klar.

Vill du inte se inmatningslayouten under hela utskriften, utskriften kanske tar lång tid beroende på hur den ser ut och hur snabb skrivare du har, så kan du istället skapa ett nytt, dolt fönster och använda det för utskriften. När utskriften är klar stänger du helt enkelt det dolda fönstret.

Manuset ser då ut så här:

Nytt fönster [Stil: Dokument; Namn: "Utskrift"; Med layout: "Utskriftslayout"]
Justera fönster [Göm]
Skrivarinställning [Återställ]
Skriv ut
Stäng fönster [Namn: "Utskrift"]

Du behöver namnge fönstret med ett unikt namn så du kan stänga det. Gör en knapp i inmatningslayouten som utför manuset.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.