2009

May

11

Av Rolf

Manus-triggers i FileMaker Pro 10 är bra till mycket, t.ex. att enkelt kunna skydda, eller spärra, fält beroende på innehåll i annat fält. Tänk att du har en kryssruta, är den ifylld ska du inte kunna ändra i ett annat fält. Är den inte ifylld ska du kunna ändra som vilket annat fält som helst. 

I exemplet har jag 2 fält som jag kallar för ”skyddat” (som är kryssrutan, kan innehålla värdet ”1” eller tomt) och ”fält” som är det fält som ska skyddas.

Jag gör ett manus som jag kallar för ”Skydda”. Manuset kontrollerar om kryssrutan ”skydda” är ifylld. Om den är ifylld avslutas manuset med värdet ”falskt” (=0), annars avslutas manuset med värdet ”sant” (=1).

Så här ser det ut:

If[skyddat = "1"]
   Avsluta manus [Resultat: 0]
End If
Avsluta manus [Resultat: 1]

Manuset utförs på fältet ”fält” och händelsen ”PåObjektTangenttryckning”. Markera fältet och välj Ställ in manusutlösare i menyn Utforma. Om manusets resultat är sant skickas tangenttryckningen till fältet och du skriver som vanligt. Om det däremot ger ett falskt resultat skickas inte tangenttryckningen, alltså tecknet du skriver, till fältet och det är därmed skyddat.

Vill du skydda alla fält på en hel layout kan du sätta manus-triggern på layoutens händelse ”PåObjektTangenttryckning”. Du hittar manus-triggers för layouter om du Väljer Tillval för layout i menyn Layouter och går till fliken Manusutlösare.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.