2010

Oct

01

Av Robert

Tycker du att din lösning är långsam att öppna i FileMaker Go? Se till att databasen är stängd med en tom layout.

FileMaker Go laddar in senaste besökta layout även om du direkt i ett startmanus specifierar en layout du vill gå till.

Gör följande för att snabba upp starten:

1. Skapa en layout som är helt tom på fält mm. Det är denna som ska vara aktiv när du stänger databasen.

2. Gör ett stängmanus som går till layouten samt välj manuset i stäng-utlösaren i Filtillval. Fördelen med att gå till den tomma layouten i stängmanuset är att du inte glömmer det.

Om du kör databaserna på en server är det viktigt att du plockar ner dem lokalt och öppnar och stänger dem i FileMaker Pro med ovanstående anpassningar på plats. På så sätt sparas senaste layout till den tomma och när du lägger upp databasen på servern igen och ansluter med FileMaker Go (eller annan FileMaker-klient) så kommer den tomma layouten visas innan ditt startmanus tar vid som går till rätt layout.

Beroende på vad som tidigare var startlayout så kan hastigheten förbättras avsevärt. I vårt fall tog det 4,5 sekunder i stället för 8 sek över trådlöst nätverk vilket innebär att förbättringen över 3G eller Edge är ännu bättre.

Skriv en kommentar

Din epost-adress stannar hos oss.